September 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2015

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za september 2015
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

15073

Oprava miestnych komunikácií.

360,00

18. 08. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice, IČO: 35555777

15074

Materiál na plot.

962,60

14. 08. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15075

Stavebný materiál.

935,62

14. 08. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15078

Výbava futbalového ihriska, bránky.

4 152,00

19. 08. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Pesmenpol, s. r. o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov,
IČO: 36507881

15095

Čistiace prostriedky.

224,98

22. 09. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

15097

Toner do tlačiarne.

51,73

29. 09. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 35729040

15098

Stavebný materiál.

203,27

29. 09. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky