Rok 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Dotácie poskytnuté obcou Vojany


Prehľad dotácií poskytnutých obcou Vojany
za rok 2016
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo, popis, alebo ikonu dokumentu)

Číslo
dotácie

Účel poskytnutia dotácie

Celková výška
dotácie

(v €, vr. DPH)

Subjekt, ktorému bola dotácia poskytnutá
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum podpisu zmluvy
o poskytnutí dotácie

Súvisiace dokumenty

1/2016

Verejnoprospešné účely a rozvoj teklesnej kultúry.

1 500,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

25. 10. 2015

Zmluva o poskytnutí dotácie:

2/2016

Verejnoprospešné účely a rozvoj teklesnej kultúry.

9 800,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

01. 02. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

3/2016

Verejnoprospešné účely.

500,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

09. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

4/2016

Verejnoprospešné účely a chod občianskeho združenia.

500,00

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

09. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

5/2016

Verejnoprospešné účely a rozvoj kultúry.

500,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

24. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

6/2016

Verejnoprospešné účely a rozvoj telesnej kultúry.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

24. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

7/2016

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

09. 05. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

8/2016

Verejnoprospešné účely a rozvoj teklesnej kultúry.

4 000,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

25. 08. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky