December 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

December 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za december 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-
návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

144/2012

Vývoz odpadových vôd.

498,50

01. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

146/2012

Softvér pre stavebný úrad.

1 038,00

12. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80,
821 01 Bratislava, IČO: 46141022

146/2012

Školenie k softvéru pre stavebné úrady.

360,00

12. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80,
821 01 Bratislava, IČO: 46141022

149/2012

Vypracuvanie projektu inštalácie slnečných kolektorov.

300,00

11. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Prodap s. r. o., Sídlisko I, 980/31,
093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490903

150/2012

Toner do tlačiarne.

58,77

17. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32,
972 17 Kanianka, IČO: 46087303

151/2012

Aktualizácia publikácie "Stavebný zákon".

20,81

18. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

153/2012

Notebook a projektor.

1 047,30

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

MICOMP, s. r. o., Jána Hollého 8, 071 01 Michalovce,
IČO: 36589187

154/2012

Vývoz odpadových vôd.

312,50

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

155/2012

Elektrocentrála.

837,00

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3,
071 01 Michalovce, IČO: 36212032

156/2012

Nabíjačka batérií.

167,30

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3,
071 01 Michalovce, IČO: 36212032

157/2012

Predplatné obecných novín.

104,00

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Inprost, s. r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

158/2012

Náhradné diely do traktora.

90,68

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

159/2012

Vodoinštalačný materiál.

77,81

28. 12. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky