Rok 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2012

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb Obcou Vojany
za rok 2012
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania (pripravované/
prebiehajúce/
ukončené)

1/2012

Prieskum trhu - dodanie tovaru - zavlažovanie futbalového ihriska v Obci Vojany. Výzva:

25. 05. 2012
do 12:00

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené.

2/2012

Prieskum trhu - dodanie tovaru - dodanie trávnej zmesi na zatrávnenie futbalového ihriska v Obci Vojany. Výzva:

30. 05. 2012
do 12:00

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené.

3/2012

Prieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia poškodených chodníkov a priepustov v Obci Vojany. Výzva:

19. 06. 2012
do 12:00

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené.

4/2012

Pieskum trhu - uskutočnenie stavebných prác - Výstavba altánku. Výzva:

01. 08. 2012
do 12:00

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené.

5/2012

Verejné obstarávanie - uskutočnenie stavebných prác - spevnené plochy k polyfunkčnej budove v Obci Vojany. Výzva:

15. 08. 2012
do 12:00

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Ukončené.

6/2012

Verejné obstarávanie - dodanie tovaru - nákup osobného automobilu.
Výzva:

15. 08. 2012
do 12:00

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Ukončené.

7/2012

Prieskum trhu - dodanie tovaru - nákup fitness zariadení pre obecnú posiňovňu.

23. 09. 2012
do 12:00

Záznam z prieskumu trhu

Ukončené.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky