Jún 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Jún 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za jún 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313234

Prestavba spevnených plôch pred polyfunkčnou budovou.

12 135,69

03. 06. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

313235

Vývoz komunálneho odpadu.

603,89

Zml. 151

05. 06. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313236

Stavebný materiál.

631,68

05. 06. 2013

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

313237

Poplatok za telefón.

72,44

Zml. 344

05. 06. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313238

Plastové rúry.

20,62

05. 06. 2013

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

313239

Mäso do ŠJ.

111,43

05. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313240

Webadministrácia, dotačné projekty, údržba výpočtovej techniky.

180,00

Zml. 339

05. 06. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313241

Palivo do motorového vozidla.

60,47

Zml. 123

07. 06. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313242

Publikácia "Mzdové účtovníctvo".

9,20

07. 06. 2013

Poradca, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina,
IČO: 36371271

313243

Poplatok za telefón.

40,73

Zml. 344

10. 06. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313244

Vývoz odpadových vôd.

615,70

10. 06. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313245

Právne služby.

246,96

10. 06. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313246

Futbalová sieť.

319,51

11. 06. 2013

Firma Kosik - siete s. r. o., Detvianska 6,
940 67 Nové Zámky, IČO: 36556858

313247

Splátka za spotrebu plynu.

101,00

Zml. 083

11. 06. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313248

Splátka za spotrebu plynu.

54,00

Zml. 083

11. 06. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313249

Splátka za spotrebu plynu.

77,00

Zml. 083

11. 06. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313250

Splátka za spotrebu plynu.

116,00

Zml. 083

11. 06. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313251

Splátka za spotrebu plynu.

135,00

Zml. 083

11. 06. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313252

Prečistenie kanalizácie.

169,10

13. 06. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313253

Práce s fekálnym vozidlom.

201,50

13. 06. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313254

Pekárenské výrobky do ŠJ.

81,60

13. 06. 2013

KM Production, s. r. o., Ľ. Štúra 20,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 46891145

313255

Potraviny do ŠJ.

68,54

13. 06. 2013

V-O-S, s. r. o., Kukučínova 2681,
024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36369047

313256

Potraviny do ŠJ.

104,48

13. 06. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice,
IČO: 36183181

313257

Mäso do ŠJ.

60,19

13. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313258

Mäso do ŠJ.

83,57

13. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313259

Ovocie a zelenina do ŠJ.

285,95

13. 06. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce
č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313260

Mrazené výrobky do ŠJ.

72,14

13. 06. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313261

Geodetické zameranie.

780,00

14. 06. 2013

Ing. Alexander Beláz - Geodézia Beláz, 076 52 Malý Horeš 414,
IČO: 34872728

313262

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

18. 06. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313263

Poplatok za telefón.

33,01

Zml. 352

18. 06. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313264

Mäso do ŠJ.

90,61

18. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313265

Mäso do ŠJ.

148,20

18. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313266

Potraviny do ŠJ.

95,38

18. 06. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice,
IČO: 36183181

313267

Potraviny do ŠJ.

339,28

18. 06. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313268

Poplatok az telefón.

35,00

Zml. 352

19. 06. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313269

Poplatok za telefón.

0,53

Zml. 344

19. 06. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313270

Poplatok za vodné.

521,90

Zml. 237

19. 06. 2013

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

313271

Oprava váh v ŠJ.

69,00

19. 06. 2013

Dušan Roháček, Beniakovce č. 126, 044 42 Beniakovce,
IČO: 32568860

313272

Mäso do ŠJ.

40,79

20. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313273

Mrazené potraviny do ŠJ.

92,16

20. 06. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313274

Softvér pre stavebný úrad.

79,80

21. 06. 2013

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 01 Bratislava,
IČO: 46141022

313275

Palivo do motorového vozidla.

63,43

Zml. 123

21. 06. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313276

Aktualizácia stavebného zákona.

28,05

21. 06. 2013

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

313277

Platba za trovy exekúcie.

165,20

24. 06. 2013

Súdny exekútor JUDr. Ing. Štefan Varga, Pribinova 1,
075 01 Trebišov, IČO: 35512822

313278

Toner do tlačiarne.

36,02

24. 06. 2013

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

313279

Platba za vodné.

6,29

Zml. 237

25. 06. 2013

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

313280

Mäso do ŠJ.

73,01

25. 06. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313281

Ovocieč a zelenina do ŠJ.

364,45

28. 06. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313282

Platba za prepravú detí z MŠ.

60,00

28. 06. 2013

Vojtech Czap CZAP TRANZ - Céstná doprava,
P. O. Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35027240

313283

Projektová dokumentácia rekonštrukcie a údržby rigolov.

850,00

28. 06. 2013

Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné,
IČO:35459069

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky