August 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

August 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za august 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

66/2013

Prečistenie kanalizácie a vývoz odpadových vôd.

585,60

02. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

67/2013

Náhradné diely do PC.

12,50

01. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

69/2013

Autobusová preprava.

310,00

02. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Vojtech Czap CZAP TRANZ - Céstná doprava,
P. O. Hviezdoslava 51/83, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35027240

70/2013

Vlajky.

184,39

15. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Obchod - SVK, s. r. o., Cholčanská 117/40,
091 01 Stropkov, IČO: 47175397

71/2013

Kancelárske potreby.

238,15

15. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Ľudovít Paulina MIPA, Stavbárov 3,
071 01 Michalovce, IČO: 32687699

72/2013

Náhradné diely do DČOV.

613,90

30. 07. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

73/2013

Propagácia festivalu.

480,00

20. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 14335255

74/2013

Matričné tlačivá.

15,42

27. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,
831 06 Bratislava, IČO: 42272360

75/2013

Tlač propagačných materiálov.

50,00

05. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

76/2013

Rybárske potreby na rybársku súťaž.

140,50

20. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

77/2013

Občerstvenie na festival.

196,61

23. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

78/2013

Tonery do tlačiarne.

322,61

23. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

79/2013

Matričné tlačivá.

15,42

23. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,
831 06 Bratislava, IČO: 42272360

80/2013

Vývoz odpadových vôd.

468,00

30. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

81/2013

Školské potreby.

246,37

27. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jozef Lechman-Papier Lechman, Farská 111/16,
071 01 Michalovce, IČO: 10709223

82/2013

Stavebný a údržbársky materiál.

442,55

27. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

83/2013

Prečistenie kanalizácie.

199,00

06. 08. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky