November 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za november 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-
návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

129/2012

Kancelárske a čistiace potreby.

292,66

16. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Buroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Stará Vajnorská 3/A,
831 04 Bratislava, IČO: 35683627

130/2012

Súčiastky do traktora.

24,30

31. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

132/2012

Kalendáre.

77,84

02. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jozef Smrloha - OLYMP, Madarovska 103/71,
935 87 Santovka, IČO: 32581190

133/2012

Publikácia pre obecný úrad.

41,99

02. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o.,
Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129

134/2012

Vodoinštalačný materiál.

74,12

07. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

135/2012

Vývoz odpadových vôd.

532,40

07. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

136/2012

Vypracovanie žiadosti pre Environmentálny fond.

680,00

07. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty

137/2012

Propagácia hudobného festivalu.

240,00

12. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 14335255

138/2012

Dobový materiál o obci Vojany.

150,00

30. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Lojanová EXCEL PLUS, J. A. Komenského 1331/6,
071 01 Michalovce, IČO: 46069399

139/2012

Toner do tlačiarne.

36,02

20. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Miroslav Sikora - MIMA Copy, Okružná 5/15,
076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 40384918

139/2012

Náhradné diely do kosačiek.

238,19

20. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

140/2012

Publikácia pre MŠ.

39,11

22. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20,
811 04 Bratislava, IČO: 35908718

141/2012

Toner do tlačiarne.

58,77

21. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32,
972 17 Kanianka, IČO: 46087303

142/2012

Predplatné časopisov pre MŠ.

21,80

26. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

143/2012

Nábytok do MŠ.

683,30

29. 11. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

NOMIland, s.r.o., Magnezitárska 11,
040 13 Košice, IČO: 36174319

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky