November 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za november 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313455

Mäso do ŠJ pri MŠ.

49,55

04. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313456

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

126,53

04. 11. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313457

Mäso do ŠJ pri MŠ.

60,00

04. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313458

Ovocie a zelenina do ŠJ pri MŠ.

287,60

04. 11. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313459

Mrazené výrobky do ŠJ pri MŠ.

190,82

04. 11. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313460

Potraviny na akciu "Deň úcty k starším".

143,24

04. 11. 2013

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

313461

Náhradné diely na traktor.

90,11

04. 11. 2013

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

313462

Odstránenie havarijného stavu domu smútku.

4 303,94

05. 11. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ,
P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 40010007

313463

Oprava čerpadiel.

420,00

04. 11. 2013

Štefan Kundrát, Budkovce č. 62, 072 15 Budkovce,
IČO: 35025344

313464

Zálohová platba za plyn.

1 338,00

Zml. 083

05. 11. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313465

Zálohová platba za plyn.

1 148,00

Zml. 083

04. 11. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313466

Zálohová platba za plyn.

759,00

Zml. 083

04. 11. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313467

Zálohová platba za plyn.

530,00

Zml. 083

04. 11. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313468

Zálohová platba za plyn.

101,00

Zml. 083

04. 11. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313469

Poplatok za zverejnenie na kalendar-zemplina.sk.

37,50

06. 11. 2013

Mgr. Zsolt Krajnyik - KZ Image, Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 45469555

313470

Zálohová platba za elektrinu.

643,00

06. 11. 2013

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

313471

Zálohová platba za elektrinu.

3 344,00

06. 11. 2013

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

313472

Vývoz odpadovej vody.

410,40

06. 11. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313473

Vývoz komunálneho odpadu.

403,92

Zml. 151

07. 11. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313474

Poplatok za telefón.

51,60

Zml. 344

07. 11. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313475

Poplatok za telefón.

64,80

Zml. 344

08. 11. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313476

Projektová dokumentácia pre napájanie kamerového systému.

720,00

08. 11. 2013

ELTO PLUS, s. r. o., Štefánikova 53, 071 01 Michalovce,
IČO:
44663285

313477

Palivo do osobného mot. vozidla.

71,89

Zml. 123

08. 11. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313478

Palivo do osobného mot. vozidla.

71,39

Zml. 123

08. 11. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

313479

Mäso do ŠJ pri MŠ.

51,78

08. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313480

Mäso do ŠJ pri MŠ.

91,75

08. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313481

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

135,41

08. 11. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov,
IČO: 44634099

313482

Mrazené výrobky do ŠJ pri MŠ.

277,74

08. 11. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313483

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

227,48

08. 11. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313484

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

222,97

08. 11. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313485

Mäso do ŠJ pri MŠ.

139,51

08. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313486

Ovocie a zelenina do ŠJ pri MŠ.

301,75

08. 11. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313487

Právne služby.

246,96

08. 11. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313488

Spracovanie žiadosti o NFP.

500,00

08. 11. 2013

ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty,
IČO: 40386228

313489

Termostat.

42,86

08. 11. 2013

BOLONYI, s. r. o., Kap. Klačany č. 200, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 45916926

313490

Žiarivky.

155,88

08. 11. 2013

Beáta Lizáková - Svietidlá - elektroinštalačný materiál,
076 77 Veľké Slemence 95, IČO: 41501756

313491

Mäso do ŠJ pri MŠ.

127,37

08. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313492

Mrazené výrobky do ŠJ pri MŠ.

85,18

14. 11. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313493

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

312,26

14. 11. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313494

Poplatok za telefón.

0,38

Zml. 344

14. 11. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313495

Oprava čerpadla.

300,96

12. 11. 2013

Štefan Kundrát - KARGO, Havaj 72, 09023 Havaj,
IČO: 33106291

313496

Poplatok za mobilný telefón.

32,98

Zml. 352

18. 11. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313497

Poplatok za mobilný telefón.

13,20

Zml. 352

18. 11. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313498

Poplatok za mobilný telefón.

35,02

Zml. 352

19. 11. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313499

Webadministrácia, EÚ projekty.

180,00

Zml. 339

20. 11. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313500

Rozbor vzoriek z DČOV.

353,82

20. 11. 2013

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

313501

Vykonanie verejného obstarávania.

900,00

22. 11. 2013

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

313502

Zemina, s dovozom.

1 705,20

22. 11. 2013

Olmannstav, s. r. o., Drahňov 119, 076 74 Drahňov,
IČO:
36169854

313503

Rozbor vzoriek z DČOV.

1 403,81

25. 11. 2013

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

313504

Vývoz odpadových vôd.

762,00

25. 11. 2013

Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313505

Čistiace prostriedky.

248,57

26. 11. 2013

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce,
IČO: 35455721

313506

Čistiace prostriedky.

375,59

26. 11. 2013

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce,
IČO: 35455721

313507

Čistiace prostriedky.

594,97

26. 11. 2013

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce,
IČO: 35455721

313508

Mäso do ŠJ pri MŠ.

97,84

27. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313509

Mrazené výrobky do ŠJ pri MŠ.

189,88

27. 11. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313510

Mäso do ŠJ pri MŠ.

64,73

27. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313511

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

220,77

27. 11. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313512

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

179,43

27. 11. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313513

Mäso do ŠJ pri MŠ.

142,16

27. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313514

Mrazené výrobky do ŠJ pri MŠ.

272,70

27. 11. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313515

Mäso do ŠJ pri MŠ.

111,32

27. 11. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313516

Vypracovanie žiadosti.

492,00

28. 11. 2013

ALNICO, s.r.o., Nám. slobody 13, Michalovce 071 01,
IČO: 31708111

313517

Spracovanie PD "Modernizácia verejného osvetlenia".

996,00

28. 11. 2013

ALNICO, s.r.o., Nám. slobody 13, Michalovce 071 01,
IČO: 31708111

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky