Január 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za január 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

314567

Poplatok za telefón.

64,61

Zml. 344

07. 01. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314568

Materiál na údržbárske práce.

203,96

05. 01. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314569

Poplatok za vodné.

863,03

Zml. 237

05. 01. 2015

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

314570

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

403,83

Zml. 151

08. 01. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314571

Vávoz odpadových vôd.

696,96

08. 01. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314572

Palivo do motorového vozidla.

68,93

Zml. 123

09. 01. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314573

Palivo do motorového vozidla.

67,62

Zml. 123

09. 01. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314574

Právne služby.

246,96

12. 01. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

314575

Poplatok za vedenie majetkového účtu.

36,00

12. 01. 2015

OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava,
IČO: 31318916

314576

Potraviny do ŠJ.

166,85

13. 01. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

314577

Poplatok za telefón.

8,76

Zml. 344

14. 01. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314578

Vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie.

2 403,52

16. 01. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

314579

Vyúčtovanie za spotrebu elektrickej energie.

-31,37

19. 01. 2015

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

314580

Splátka za spotrebu plynu.

-2 408,58

Zml. 083

21. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314581

Splátka za spotrebu plynu.

-1 811,43

Zml. 083

21. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314582

Splátka za spotrebu plynu.

-1 200,78

Zml. 083

21. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314583

Splátka za spotrebu plynu.

-2 482,94

Zml. 083

21. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314584

Splátka za spotrebu plynu.

-374,95

Zml. 083

21. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315001

Členský príspevok.

52,00

17. 12. 2014

Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany, Michalovce, IČO:415839

315002

Kalendárium 2015.

400,00

08. 01. 2015

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles,
IČO: 40386139

315003

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu.

307,04

14. 01. 2015

Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1,
071 01 Michalovce, IČO: 32687168

315004

Potraviny do ŠJ.

604,56

16. 01. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315005

Mäso do ŠJ.

32,82

16. 01. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315006

Potraviny do ŠJ.

177,65

21. 01. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315007

Mäso do ŠJ.

181,06

21. 01. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315008

Potraviny do ŠJ.

110,04

16. 01. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315009

Mäso do ŠJ.

113,41

16. 01. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315010

Cestoviny do ŠJ.

79,62

16. 01. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315011

Mäso do ŠJ.

113,96

16. 01. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

315012

Potraviny do ŠJ.

172,28

16. 01. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315013

Poplatok za telefón.

36,53

Zml. 344

19. 01. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315014

Ovocie a zelenina do ŠJ.

319,15

20. 01. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

315015

Poplatok za telefón.

73,01

Zml. 352

19. 01. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315016

Poplatok za telefón.

48,79

Zml. 352

19. 01. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315017

Poplatok za doménu vojany.sk

14,76

21. 01. 2015

Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928

315018

Poplatok za rozbor vzoriek vôd z DČOV.

1 132,90

21. 01. 2015

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

315019

Poplatok za telefón.

35,92

Zml. 352

21. 01. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315020

Splátka za spotrebu plynu.

58,00

Zml. 083

22. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315021

Splátka za spotrebu plynu.

1 140,00

Zml. 083

22. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315022

Splátka za spotrebu plynu.

418,00

Zml. 083

22. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315023

Splátka za spotrebu plynu.

560,00

Zml. 083

22. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315024

Splátka za spotrebu plynu.

981,00

Zml. 083

22. 01. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315025

Poplatok za spracovanie hlásenia o komunálnom odpade.

14,40

Zml. 151

23. 01. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315026

Montáž reproduktorov obecného rozhlasu.

2 196,00

30. 01. 2015

Telegrafia, a. s., Lomená 7, 040 01 Košice,
IČO: 17081386

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky