September 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2014

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za september 2014
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

93/2014

Prehliadka motorového vozidla.

118,28

22. 09. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

A - MOBIL, s.r.o., Pribenícka 6,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 31670768

94/2014

Prečistenie kanalizácie.

160,68

22. 09. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

95/2014

Oprava počítača v MŠ.

99,54

15. 09. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

96/2014

Multifunkčná tlačiareň.

925,20

03. 10. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

CBC Slovakia, s. r. o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 44773293

97/2014

Piesok a štrk.

495,00

03. 10. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zoltrans, s. r. o., Boľská 2235/1,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45305943

98/2014

Vývoz odpadových vôd.

525,36

03. 10. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

99/2014

Náhradné diely k DČOV.

222,00

22. 09. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Bioclar, a.s., Žitná 46, 831 06 Bratislava, IČO: 35806621

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky