I. Vojanský festival MNK - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

I. Vojanský festival MNK

ŽIVOT V OBCI > Obecné akcie > 2011


I. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry

    Štrnáste augustové ráno nás privítalo slnečným počasím, ideálnym pre tak významný deň v živote obce, akým bol I. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry, usporiadaný s cieľom popularizovať a rozširovať tradičnú a súčasnú maďarskú kultúru medzi obyvateľstvom obce i jej okolia.
    Deň nabitý podujatiami odštartoval ráno rybárskou súťažou, usporiadanou v malebnom prostredí na priľahlom brehu Laborca.
Záujem bol veľký, do súťaže sa prihlásilo spolu 20 súťažiacich, aby si zmerali sily v tomto obľúbenom športe. V kategórii detí bol najúspešnejší Sándor Ádi, nasledovaný Dominikom Csókom, Danielom Csókom a Kristiánom Krajnyikom. Na prvom mieste v kategórii dospelých skončil Dr. Michal Varga, ďalšie poradie je nasledovné: Ing. Ján Hunčár, Vojtech Tóth, Gabriel Tóth, Barnabáš Krajnyik, Ján Resán Peter Resán. Súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami, pre všetkých účastníkov bol k dispozícii guláš, ako aj občerstvenie.
    Po vyhlásení výsledkov sa v miestnom športovom areáli začala očakávaná súťaž vo varení haláslé, do ktorej sa prihlásilo 6 družstiev. Úlohou súťažiacich bolo z dvoch kíl rybacieho mäsa pripraviť tú najlepšiu rybaciu polievku, čo sa podľa poroty najviac podarilo domácemu tímu Vojan, menovite Mária Fájdelová, Eva Lehotayová a Ján Juhász. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Krišovskej Lieskovej, tretí skončil Zoltán Kark so svojím tímom. Súťaže sa zúčastnili aj družstvá za Bešu, Ižkovce, ako aj tím Csacsu - Ladislava Jakuba. Ocenení si odviezli na pamiatku trofej, každý zúčastnený taktiež spomienkový diplom.
    Popri varení haláslé sa na priľahlom ihrisku konal turnaj vo futbale, v ktorom každý zúčastnený tím získal diplom a súdok piva. Zo zúčastnených sa najlepšie umiestnil tím Mikuláša Ádiho, na druhom mieste sa umiestnil Koloman Roštáš s tímom a tretí skončili hráči okolo Lukáša Baloga. Súťaže sa zúčastnil aj Daniel Csóka s mužstvom.
    Po súťažiach prišiel na rad hlavný bod dňa - I. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry, otvorený starostom, Štefanom Czinkem, ktorý privítal prítomných, verejne vyhlásil výsledky súťaží a odovzdal ceny ocenením. Potom odovzdal slovo Ide Brarokovej, ktorá sprevádzala prítomných celým festivalom.
    Ako prví sa publiku predstavila tanečná skupina Napraforgó z Čičaroviec, ktorá divákov zabávala tradičnými ľudovými tancami. Tradičnú hudbu, zastúpenú obľúbenými piesňami, zas prítomným pripomenula svojim hodinovým vystúpením skupina Nostalgia z Kráľovského Chlmca.
    Úspech zožal aj netradičný bod programu - vystúpenie brušnej tanečnice Rity so svojim sprievodom. Diváci boli očarení orientálnymi rytmami, ako aj majstrovstvom tanečníc.
    O siedmej hodine večer sa Vojanský amfiteáter naplnil, keď sa zhromaždeným predstavila hviezda večera - spevák Mário so svojou harmonikou. Sympatický hosť z Maďarska zabával dav svojou typickou živou hudbou v spojení s neoddeliteľnou harmonikou.
Po výmene účinkujúcich sa vymenil aj žáner - trojčlenná rocková skupina Nelson trio z Maďarska zabavila prítomných svojou tvrdou rockovou muzikou, ktorá si získala sympatie hlavne u mladých.
    S ich vystúpením skončil aj program tohto celodenného festivalu, ktorý popri zmienených súťažiach poskytol zábavu aj pre tých najmenších, pre ktorých tu bol postavený nafukovací hrad na skákanie, ako aj veľká šmýkalka.
Za tento pekný festival môžeme poďakovať obci Vojany, Úradu vlády Slovenskej republiky, ako aj množstvu sponzorov a ľudí, ktorí sa spolupodieľali na vzniku tejto tradície, ktorá prispeje k uchovaniu tradičných hodnôt a tradičnej maďarskej kultúry.       

Ida Bračoková  Pozrite si našu fotoreportáž z I. Vojanského festivalu kutúry maďarskej národnostnej menšiny.


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky