Február 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2015

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za február 2015
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

15002

Antivírus.

158,40

04. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ESET, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 31333532

15003

Náhradné diely do PC.

148,50

05. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

15004

Vývoz odpadových vôd.

568,08

10. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

15005

Geodetické služby.

854,00

10. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Globel, s. r. o., Chlmecká 414/6, 076 52 Malý Horeš,
IČO: 47458879

15007

Matričné tlačivá.

18,43

23. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

15008

Čistiace prostriedky.

174,88

24. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

15009

Čistiace prostriedky.

339,79

24. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

15010

Toner do tlačiarne.

51,70

26. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
IČO: 35729040

15011

Kovové kontajnery.

774,00

26. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ferex, s. r. o., Vodná 23, 949 01 Nitra,
IČO: 17682258

15012

Náradie a montážny materiál.

84,95

26. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15013

Vývoz odpadových vôd a prečistenie kanalizácie.

440,88

26. 02. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky