Apríl 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2012

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za apríl 2012
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

312134

Mäso do ŠJ

86,26

03. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312135

Mrazené potraviny do ŠJ

20,64

03. 04. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312136

Splátka za plyn

106,00

Zml. 083

01. 04. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312137

Splátka za plyn

866,00

Zml. 083

03. 04. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312138

Splátka za plyn

445,00

Zml. 083

03. 04. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312139

Splátka za plyn

350,00

Zml. 083

03. 04. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312140

Splátka za plyn

707,00

Zml. 083

03. 04. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312141

Vodné

437,26

Zml. 237

03. 04. 2012

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

312142

Analýza podzemnej vody

333,66

04. 04. 2012

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

312143

Údržba DČOV

1 778,14

04. 04. 2012

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

312144

Doplnenie tonera

72,04

04. 04. 2012

Miroslav Sikora - MIMA Copy, Okružná 5/15, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 40384918

312145

RMŠ - Dieťa v centre pozornosti

31,55

04. 04. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

312146

Vodné

5,95

Zml. 237

05. 04. 2012

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460

312147

Platba za mobilný telefón

12,66

Zml. 344

30. 03. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312148

Vývoz odpadovej vody

587,50

11. 04. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312149

Platba za telefón

50,32

Zml. 344

11. 04. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312150

Vývoz odpadu

409,50

Zml. 151

10. 04. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312151

Palivo - benzín

131,57

Zml. 123

10. 04. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312152

Mäso do ŠJ

82,51

11. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312153

Potraviny do ŠJ

238,48

11. 04. 2012

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

312154

Ovocie a zelenina do ŠJ

196,86

11. 04. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312155

Potraviny do ŠJ

160,14

11. 04. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312156

Platba za telefón

21,79

Zml. 344

12. 04. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312157

WiFi router, IKT materiál

38,90

11. 04. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312158

EU projekty, údržba IT, administratíva

180,00

11. 04. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312159

Právne služby

246,96

13. 04. 2012

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

312160

Platba za telefón

21,42

16. 04. 2012

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava 2, 821 08, IČO: 35765143

312161

Odmena výkonným umelcom

33,50

18. 04. 2012

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava, IČO: 17310598

312162

Stravné

65,20

18. 04. 2012

Školská jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch

312163

Mäso do ŠJ

50,10

18. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312164

Potraviny dp ŠJ

199,30

18. 04. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312165

Mäso do ŠJ

176,11

18. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312166

Mrazené výrobky do ŠJ

142,70

18. 04. 2012

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

312167

Stravné

756,32

18. 04. 2012

Školská jedáleň pri Materskej škole vo Vojanoch

312168

Tlačiare HP pre ObÚ

179,50

18. 04. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312169

Struna do kosačky

208,80

20. 04. 2012

VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o., Šugovská dolina č. 10, 044 25 Medzev, IČO: 31698948

312170

Platba za mobilný telefón

40,20

Zml. 352

20. 04. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312171

Platba za mobilný telefón

3,00

Zml. 352

20. 04. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312172

Platba za mobilný telefón

21,30

Zml. 352

20. 04. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312173

Palivo - benzín

70,35

Zml. 123

23. 04. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312174

Ovocie a zelenina do ŠJ

153,60

23. 04. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312175

Mäso do ŠJ

41,57

23. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312176

Potraviny do ŠJ

213,11

23. 04. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312177

Mrazené výrobky do ŠJ

128,33

23. 04. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312178

Mäso do ŠJ

112,87

23. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312179

Zadanie zákazky "Rekonštrukcia a údržba odv. rigolov"

240,00

24. 04. 2012

INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s. r. o., P. O. H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36686956

312180

Mäso do ŠJ

72,32

26. 04. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312181

Farby a riedidlo pre aktivačnú činnosť

117,42

26. 04. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312182

Čistiace prostr. pre aktivačnú činnosť

8,47

26. 04. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312183

Náradie pre aktivačnú činnosť

154,57

26. 04. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312184

Ochranné pracovné prostriedky pre aktivačnú činnosť

21,14

26. 04. 2012

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

312185

Spracovanie hlásenia o odpade

14,40

Zml. 151

26. 04. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312186

Publikácia "Dieťa a jeho svet"

38,66

26. 04. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

312187

Platba za mobilný telefón

12,66

Zml. 344

27. 04. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312188

Platba za internet

24,11

27. 04. 2012

ŠIVINET, s. r. o., L. N. Tolstého 1823, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36617792

312189

Splátka za elektrickú energiu

3 196,00

27. 04. 2012

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

312190

Vývoz odpadu

410,20

Zml. 151

30. 04. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky