Október 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Október 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za október 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-
návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

116/2012

Vytýčenie uloženia telefónnych káblov.

63,60

02. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10,
825 13 Bratislava, IČO: 35763469

118/2012

Občerstvenie.

153,58

22. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35478080

119/2012

Školské potreby.

99,60

22. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Adela Andrusová - ADELY, L. N. Tolstého 916/16,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 41506120

120/2012

Čistiace prostriedky.

390,70

22. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

PG Deco Slovakia, s. r. o., Kamenná 11,
010 01 Žilina, IČO: 3163320

121/2012

Kancelárske potreby.

230,56

22. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Paulína Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3,
071 01 Michalovce, IČO: 32687699

122/2012

Vybavenie do ŠJ.

412,28

22. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1,
P. O. Box 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168

123/2012

Tanečné vystúpenie.

100,00

23. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ján Bumbák, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké kapušany, IČO: 46278864

124/2012

Čistiace prostriedky.

286,25

23. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

PG Deco Slovakia, s. r. o., Kamenná 11,
010 01 Žilina, IČO: 3163320

125/2012

Hudobné vystúpenie.

150,00

24. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

OZ Náš Dom, 076 72 Vojany,
IČO: 42249155

126/2012

Aktualizácia publikácie "Stavebný zákon"

34,61

26. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

IURA EDITION, spol. s r. o., Oravská 17,
821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262

127/2012

Vodoinštalačný materiál.

44,71

31. 10. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky