Rok 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2015

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb Obcou Vojany
za rok 2015
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín a spôsob pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania

1/2015

Prieskum trhu - stavebné práce - Vnútorné stavebné opravy v kuchyni Školskej jedálne pri Materskej škole vo Vojanoch.

20. 07. 2015
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie

Ukončené.

2/2015

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Umývacia zostava na kuchynský riad s príslušenstvom.

04. 08. 2015
do 13:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 - zoznam položiek

Ukončené.

3/2015

Prieskum trhu - dodanie tovaru - Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Vojany.

11. 09. 2015
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - predloženie ponuky
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.1 - popis lokality 1
Príloha č. 3.2 - popis lokality 2
Príloha č. 3.3 - popis lokality 3
Príloha č. 3.4 - popis lokality 4
Príloha č. 3.5 - zoznam položiek

Ukončené.

4/2015

Priekum trhu - dodanie služby - Vypracovanie tepelnotechnického posudku pre účely žiadosti o dotáciu pre vybrané budovy pred zateplením stavby"

16. 11. 2015
do 14:00 hod.
elektronicky/
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - predloženie ponuky
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3.1 - zoznam položiek

Príloha č. 3.2 - popis lokality 1
Príloha č. 3.3 - popis lokality 2

Ukončené.

5/2015

Prieskum trhu - Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia.

24. 11. 2015
do 14:00 hod.
elektronicky/
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - predloženie ponuky
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 - zoznam položiek

Ukončené.

6/2015

Prieskum trhu - Osadenie spomaľovacích prahov a trvalého dopravného značenia - II. kolo.

10. 12. 2015
do 14:00
elektronicky/
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - predloženie ponuky
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie
Príloha č. 3 - zoznam položiek

Prebieha.


Súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9. zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v z. n. p.
za rok 2015
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Obdobie

Popis

Súvisiace dokumenty

01. 01.
-
28. 02.

Súhrnná správa o zákazkách:

01. 03.
-
30. 09

Súhrnná správa o zákazkách:

01. 10.
-
31. 12

Súhrnná správa o zákazkách:

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky