Správy o kontrolnej činnosti - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Správy o kontrolnej činnosti

SAMOSPRÁVA OBCE > Hlavný kontrolór


S P R Á V Y   O   K O N T R O L N E J   Č I N N O S T I

Hlavného kontrolóra obce Vojany


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky