Apríl 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2014

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za apríl 2014
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

314130

Vytýčenie plynovodu.

191,59

01. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314131

Poplatok za vývoz odpadu.

406,62

Zml. 151

03. 04. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314132

Stropné svietidlo.

29,95

03. 04. 2014

Beáta Lizáková, 076 77 Veľké Slemence č. 95, IČO: 41501756

314133

Toner do tlačiarne.

94,70

04. 04. 2014

Hladamfarby.sk, s. r. o., Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra 1,
IČO: 46534831

314134

Poplatok za vystavenie vyjadrenia.

6,00

04. 04. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314135

Autorský poplatok umelcom za verejnú reprodukciu hudby.

33,50

04. 04. 2014

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava,
IČO: 17310598

314136

Údržba DČOV.

1 783,25

07. 04. 2014

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

314137

Právnhe služby.

246,96

07. 04. 2014

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

314138

Vytýčenie telekomunikačných vedení.

105,60

07. 04. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314139

Predplatné časopisu Régió.

155,40

07. 04. 2014

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495, 076 84 Leles,
IČO: 40386139

314140

Poplatok za telefón.

60,85

Zml. 344

08. 04. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314141

Palivo do motorového vozidla.

65,79

Zml. 123

08. 04. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314142

Potraviny do ŠJ.

127,20

04. 04. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314143

Mäso do ŠJ.

199,21

08. 04. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314144

Mäsp do ŠJ.

71,53

08. 04. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314145

Ovocie a zelenina do ŠJ.

263,30

08. 04. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314146

Potraviny do ŠJ.

232,74

08. 04. 2014

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

314147

Potraviny do ŠJ.

92,53

08. 04. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314148

Mäso do ŠJ.

61,36

08. 04. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314149

Farby, cement, drôty, spotrebný stavebný materiál.

269,89

09. 04. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314150

Splátka za spotrebu plynu.

86,00

Zml. 083

09. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314151

Splátka za spotrebu plynu.

369,00

Zml. 083

09. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314152

Splátka za spotrebu plynu.

500,00

Zml. 083

09. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314153

Splátka za spotrebu plynu.

824,00

Zml. 083

09. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314154

Splátka za spotrebu plynu.

927,00

Zml. 083

09. 04. 2014

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

314155

Poplatok za telefón.

51,89

Zml. 344

10. 04. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314156

Palivo do motorového vozidla.

68,74

Zml. 123

10. 04. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314157

Spracovaie výkazu o vývoze komunálneho odpadu.

14,40

Zml. 151

17. 04. 2014

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

314158

Licencia na používanie software na rok 2014.

642,00

17. 04. 2014

Remek, s. r. o, Nálepkova 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36535605

314159

EU projekty, údržba IT, administratíva

180,00

Zml. 339

22. 04. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314160

Tonery a obrazový valec do tlačiarne.

146,40

22. 04. 2014

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

314161

Palivo do motorového vozidla.

67,99

Zml. 123

22. 04. 2014

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

314162

Poplatok za telefón.

34,64

Zml. 352

22. 04. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314163

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

22. 04. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314164

Mäso do ŠJ.

54,71

23. 04. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314165

Ovocie a zelenina do ŠJ.

167,60

23. 04. 2014

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

314166

Mäso do ŠJ.

52,51

23. 04. 2014

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

314167

Potraviny do ŠJ.

75,64

23. 04. 2014

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

314168

Potraviny do ŠJ.

88,48

23. 04. 2014

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

314169

Mrazené výrobky do ŠJ.

192,65

23. 04. 2014

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

314170

Struny do kosačky.

208,80

10. 04. 2014

VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o., Šugovská dolina č. 10,
044 25 Medzev, IČO: 31698948

314171

Licencia na používanie programu WinMatri.

25,09

14. 04. 2014

IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice, IČO: 00162957

314172

Plávajúca podlaha do MŠ.

856,64

14. 04. 2014

Ing. Igor Filip - FAMINGS, Obrancov mieru 23,
071 01 Michalovce, IČO: 10683330

314173

Vývoz odpadových vôd.

516,20

14. 04. 2014

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

314174

Laboratórny rozbor vôd.

303,26

15. 04. 2014

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

314175

Poplatok za telefón.

0,92

Zml. 344

15. 04. 2014

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

314176

Poplatok za telefón.

34,99

Zml. 352

24. 04. 2014

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

314177

Príručka k stavebnému zákonu.

23,72

25. 04. 2014

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

314178

Čistiace prostriedky.

10,00

28. 04. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314179

Osobné ochranné prostriedky.

19,90

28. 04. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314180

Stavebný materiál.

344,21

28. 04. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314181

Náradie.

125,10

28. 04. 2014

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

314182

Stravné lístky.

2 408,64

28. 04. 2014

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

314183

Olej a náhradné diely do traktora.

71,66

24. 04. 2014

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

Navigácia - faktúry za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky