Január 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za január 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

1/2012

Školské potreby.

199,20

12. 03. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Adela Andrusová - ADELY, L. N. Tolstého 916/16, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 41506120

2/2012

Fólia.

380,00

23. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gyula Csirkés, Čičarovce 54, 076 71 Čičarovce,
IČO: 409 360 82

3/2012

Informačná brožúra.

35,00

17. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Milan Knápek - PMA, Poľná 506/10,
992 01 Modrý Kameň, IČO: 43205674

4/2012

Materiál do traktora.

156,76

23. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68,
079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

5/2022

Spracovanie reklamy v kalendári.

140,00

10. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 14335255

6/2012

Technicko-organizačnézabezpečenie projektu "Odvedenie dažďových vôd Vojany - Rekonštrukcia"

1 500,00

16. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Zml. č. 340

Beata Volšiková - REALITY-Plus, J. Simora č. 5,
940 63 Nové Zámky, IČO: 41761952

7/2012

Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti.

100,00

16. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Nagyidai Blažej, Záhradná č. 9
079
01 Vel'ké Kapušany, IČO: 43111378

8/2012

Tovar.

201,74

19. 01. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky