September 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za september 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313345

Propagácia Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry.

480,00

02. 09. 2013

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles,
IČO: 14335255

313346

Matričné tlačivá.

15,42

02. 09. 2013

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,
831 06 Bratislava, IČO: 42272360

313347

Tlač propagačných materiálov.

50,00

02. 09. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313348

Webadministrácia, dotačné projekty, údržba výpočtovej techniky.

180,00

Zml. 339

02. 09. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313349

Ceny na rybársku súťaž.

140,50

03. 09. 2013

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

313350

Rerezentačné výdavky na festival.

196,61

03. 09. 2013

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

313351

Tonery do tlačiarne.

322,61

03. 09. 2013

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

313352

Potraviny do ŠJ.

328,88

03. 09. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313353

Mrazená výrobky do ŠJ.

105,37

03. 09. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313354

Potraviny do ŠJ.

89,08

03. 09. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

313355

Mäso do ŠJ.

94,75

03. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313356

Nákupné poukážky.

452,50

03. 09. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313357

Poplatok za vývoz odpadu.

204,54

Zml. 151

04. 09. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313358

Nákupné poukážky.

651,00

05. 09. 2013

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany,
IČO: 45444820

313359

Vývoz odpadových vôd.

468,00

05. 09. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313360

Nákupné poukážky.

24,00

05. 09. 2013

Viktória Vargová Potraviny Vargová, Vojany č. 13,
076 72 Vojany, IČO: 47155507

313361

Školské potreby.

246,37

05. 09. 2013

Jozef Lechman-Papier Lechman, Farská 111/16,
071 01 Michalovce, IČO: 10709223

313362

Splátka za spotrebu plynu.

101,00

Zml. 083

05. 09. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313363

Splátka za spotrebu plynu.

260,00

Zml. 083

05. 09. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313364

Splátka za spotrebu plynu.

223,00

Zml. 083

05. 09. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313365

Splátka za spotrebu plynu.

148,00

Zml. 083

05. 09. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313366

Splátka za spotrebu plynu.

103,00

Zml. 083

05. 09. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313367

Stavebný materiál.

442,55

06. 09. 2013

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

313368

Palivo do motorového vozidla.

74,39

Zml. 123

09. 09. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313369

Poplatok za telefón.

65,72

Zml. 344

09. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313370

Poplatok za telefón.

51,60

Zml. 344

09. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313371

Potraviny do ŠJ.

141,89

09. 09. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313372

Mäso do ŠJ.

102,41

09. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313373

Mäso do ŠJ.

77,21

09. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313374

Tanečné vystúpenie.

70,00

09. 09. 2013

Tanečný klub ENERGOSUN, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35558857

313375

Právne služby.

246,96

11. 09. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313376

Mrazené potraviny do ŠJ.

108,30

09. 09. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313377

Prečistenie kanalizácie.

199,00

11. 09. 2013

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313378

Poplatok za telefón.

1,36

Zml. 344

13. 09. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313379

Program Microsoft Access.

148,90

13. 09. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313380

Toner do tlačiarne.

94,20

16. 09. 2013

Hladamfarby.sk, s. r. o., Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra 1,
IČO: 46534831

313381

Poplatok za telefón.

12,43

Zml. 352

17. 09. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313382

Poplatok za telefón.

33,36

Zml. 352

17. 09. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313383

Poplatok za telefón.

34,99

Zml. 352

18. 09. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313384

Mäso do ŠJ.

125,50

18. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313385

Mrazené potraviny do ŠJ.

207,14

18. 09. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313386

Mäso do ŠJ.

103,92

18. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313387

Potraviny do ŠJ.

214,45

18. 09. 2013

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

313388

Potravijny do ŠJ.

22,27

18. 09. 2013

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

313389

Ovocie a zelenina do ŠJ.

403,40

18. 09. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313390

Mäso do ŠJ.

119,48

18. 09. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313391

Platba za vykonanie verejného obstarávania.

600,00

19. 09. 2013

Ing. Igor Bajužík, Ul. J. Hollého č. 171/54, 071 01 Michalovce,
IČO: 42108365

313392

Zameranie a zhotovenie geometrického plánu.

207,00

19. 09. 2013

Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz, Malý Horeš 414,
076 52 Malý Horeš, IČO: 34872728

313393

Toner do tlačiarne.

81,90

20. 09. 2013

SICCO, s. r. o., Močarianska 10, 071 01 Michalovce,
IČO: 36786942

313394

Matričné tlačivá.

15,42

20. 09. 2013

Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1,
831 06 Bratislava, IČO: 42272360

313395

Softvér pre stavebný úrad.

79,80

23. 09. 2013

VITA software s.r.o., Trnavská cesta 80, 821 01 Bratislava,
IČO: 46141022

313396

Stavebné úpravy a modernizácia MŠ.

19 368,72

26. 09. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

313397

Kontrola a oprava zabezpečovacích zariadení.

380,11

27. 09. 2013

MÚRCASS, s. r. o., Tajovského č. 6, 040 01 Košice,
IČO: 36168688

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky