September 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2016

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za september 2016
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

316351

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

300,00

Zml. 339

05. 09. 2016

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

316352

Poplatok za telefón.

73,75

Zml. 344

05. 09. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316353

Pracovná zdravotná služba.

18,10

Zml. 339

05. 09. 2016

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

316354

Elektroinštalačný materiál.

157,03

Zml. 467

05. 09. 2016

Tirpák Vladimír - VATI, Veľkoobchod elektro, Zeleninárska 4, 071 01 Michalovce, IČO: 35452722

316355

Žiarivky.

76,99

Obj. 16070

05. 09. 2016

Beáta Lizáková, 076 77 Veľké Slemence č. 95,
IČO: 41501756

316356

Prenajom zastresenia a ozvucenia.

700,00

Obj. 16076

05. 09. 2016

LIFTA Želinský Jozef, Hlavná 21,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 10801006

316357

Splátka za plyn.

59,00

Zml. 083

05. 09. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316358

Splátka za plyn.

141,00

Zml. 083

05. 09. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316359

Splátka za plyn.

53,00

Zml. 083

05. 09. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316360

Splátka za plyn.

87,00

Zml. 083

05. 09. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316361

Splátka za plyn.

130,00

Zml. 083

05. 09. 2016

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

316362

Tanečné vystúpenie.

216,00

Obj. 16071

05. 09. 2016

Transformation, s. r. o., Kostolný rad 324/9,
077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 44694849

316363

Vývoz odpadových vôd.

598,56

Obj. 16073

05. 09. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316364

Palivo do motorového vozidla.

47,36

Zml. 123

06. 09. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316365

Pracovné stoly.

700,00

-

06. 09. 2016

Prokaf, s. r. o., Chleborádova 17, 619 00 Brno,
IČO: 49967231

316366

Nákupné poukážky.

294,00

Obj. 16069

05. 09. 2016

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

316367

Vývoz komunálneho odpadu.

537,54

Zml. 151

07. 09. 2016

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

316368

Zriadenie služby WebGIS.

276,25

Zml. 509

08. 09. 2016

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

316369

Poplatok za právne služby.

246,96

Zml. 074

08. 09. 2016

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

316370

Poplatok za telefón.

38,21

Zml. 344

08. 09. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316371

Akumulátor do fotoaparátu.

55,25

Obj. 16078

08. 09. 2016

VVTech, s. r. o., Hviezdoslavova 1,
979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36751430

316372

Náhradné diely do DČOV.

602,00

Obj. 16079

19. 09. 2016

Monika Nymburská, Mánesova 564/8,
500 02 Hradec Králové 2, Česká republika,
IČO: 86704524

316373

Didaktická hračka do MŠ.

100,79

Obj. 16072

05. 09. 2016

Katarína Kuliková, Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce,
IČO: 47794305

316374

Tlačiarenské služby.

32,87

Obj. 16077

09. 09. 2016

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska č. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

316375

Stavebný materiál.

307,29

Zml. 500

Obj. 16080

09. 09. 2016

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany, IČO: 40936252

316376

Náhradný diel mulčovača.

229,06

Obj. 16089

19. 09. 2016

CS Technika, s. r. o., Zborovská 1759, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika, IČO: 28784618

316377

Splátka za elektrinu.

290,84

Zml. 097

19. 09. 2016

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

316378

Poplatok za telefón.

8,28

Zml. 344

19. 09. 2016

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

316379

Poplatok za telefón.

48,22

Zml. 352

19. 09. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316380

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

19. 09. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316381

Vývoz odpadových vôd.

639,48

Obj. 16073

20. 09. 2016

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

316382

Palivo do motorového vozidla.

54,15

Zml. 123

20. 09. 2016

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

316383

Nákupné poukážky.

518,00

Obj. 16081

20. 09. 2016

Zoltán Kark, Vojany č. 108, 076 72 Vojany,
IČO: 45444820

316384

Poplatok za telefón.

35,00

Zml. 352

20. 09. 2016

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

316385

Potraviny do ŠJ.

643,02

Zml. 437

Obj. 521

21. 09. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316386

Cestoviny do ŠJ.

117,90

Zml. 451

Obj. 522

21. 09. 2016

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

316387

Mäso do ŠJ.

49,45

Zml. 438

Obj. 568

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316388

Mäso do ŠJ.

130,16

Zml. 438

Obj. 566

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316389

Mrazené potraviny do ŠJ.

205,34

Obj. 567

21. 09. 2016

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

316390

Mäso do ŠJ.

15,73

Zml. 438

Obj. 568

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316391

Mäso do ŠJ.

41,06

Zml. 438

Obj. 583

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316392

Potraviny do ŠJ.

428,40

Zml. 437

Obj. 569

21. 09. 2016

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

316393

Mäso do Šj.

42,43

Zml. 438

Obj. 583

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316394

Mäso do ŠJ.

92,86

Zml. 438

Obj. 584

21. 09. 2016

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

316395

Traktor s návesom.

62 940,00

Zml. 512

21. 09. 2016

MK TRAKTOR, s. r. o., Okružná 94,
071 01 Michalovce, IČO: 46887717

Navigácia - faktúry za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky