Apríl 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za apríl 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

32/2012

Struny do kosačky.

208,80

18. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VIKTÓRIA-HÁMOR, s. r. o., Šugovská dolina č. 10,
044 25 Medzev, IČO: 31698948

33/2012

Vykonanie verejného obstarávania.

240,00

18. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s. r. o.,
P. O. H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36686956

34/2012

Štrk, riedidlo, farby.

117,42

25. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

35/2012

Ochranné prostriedky.

8,47

25. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

36/2012

Náradie.

21,14

25. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

37/2012

Náradie.

154,57

25. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky