Február 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2017

Navigácia - faktúry za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za február 2017
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

317028

Údržba webstránky, kontrola KS,
projektové poradenstvo, údržba IT.

250,00

Zml. 339

01. 02. 2017

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

317029

Žalúzie na obecný úrad.

38,65

-

23. 01. 2017

PUURA, s. r. o., Námestie Slobody 582/4, 073 01 Sobrance,
IČO: 45403252

317030

Žalúzie na obecný úrad.

370,00

-

23. 01. 2017

PUURA, s. r. o., Námestie Slobody 582/4, 073 01 Sobrance,
IČO: 45403252

317031

Mesačný poplatok za mapové služby.

49,00

Zml. 509

23. 01. 2017

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

317032

-

-

-

-

-

317033

-

-

-

-

-

317034

-

-

-

-

-

317035

Ovocie a zelenina do ŠJ.

263,90

Zml. 439

Obj. 04/2017

26. 01. 2017

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

317036

-

-

-

-

-

317037

Elektronická príručka "Správny poriadok v praxi".

13,50

Obj. 17009

14. 02. 2017

Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis,
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín, IČO: 48291374

317038

Odstraňovanie snehu.

63,00

Obj. 17008

27. 01. 2017

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

317039

Spracovanie hlásení o vzniku odpadu.

14,40

Zml. 151

27. 01. 2017

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

317040

Mäso do ŠJ.

135,84

Zml. 438

Obj. 08/2017

31. 01. 2017

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

317041

-

-

-

-

-

317042

-

-

-

-

-

317043

Poplatok za právne služby.

246,92

Zml. 074

03. 02. 2017

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

317044

Poplatok az webstránku - WEBY GROUP.

21,18

Zml. 522

03. 02. 2017

Weby Group, s. r. o., Nižovec 2a,
960 01 Zvolen, IČO: 36046884

317045

Antivírus.

158,40

Obj. 17013

13. 02. 2017

ESET, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 31333532

317046

Poplatok za telefón.

Zml. 344

06. 02. 2017

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

317047

Splátka za spotrebu elektriny.

3 796,00

Zml. 097

07. 02. 2017

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

317048

Autorský poplatok.

14,28

-

07. 02. 2017

SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2, IČO: 00178454

317049

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu.

537,74

Zml. 151

07. 02. 2017

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

317050

Splátka za plyn.

1 329,00

Zml. 083

07. 02. 2017

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

317051

Splátka za plyn.

528,00

Zml. 083

07. 02. 2017

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

317052

Splátka za plyn.

696,00

Zml. 083

07. 02. 2017

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

317053

Splátka za plyn.

1 147,00

Zml. 083

07. 02. 2017

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

317054

Splátka za plyn.

69,00

Zml. 083

07. 02. 2017

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

317055

Vývoz odpadových vôd.

488,16

Obj. 17005

07. 02. 2017

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

317056

Monitor na obecný úrad.

147,66

Obj. 17010

08. 02. 2017

Makrofoto, s. r. o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava,
IČO: 45890714

317057

Vodoinštalačný materiál.

118,92

Obj. 17011

08. 02. 2017

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

317058

Poplatok za telefón.

34,18

Zml. 344

08. 02. 2017

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

317059

Poplatok za pracovnú zdravotnú službu.

18,10

Zml. 463

08. 02. 2017

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

317060

Stravné lístky.

3 420,40

Zml. 465

09. 02. 2017

DOXX-Stravné lísty, s. r. o., Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

317061

Odchyt túlavých psov.

180,00

Obj. 17012

10. 02. 2017

Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o. z., Kúpeľná 486/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 42407001

317062

Poplatok za mapové služby.

49,00

Zml. 509

13. 02. 2017

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

317063

Čistiace prostriedky.

219,58

Obj. 17006

13. 02. 2017

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

317064

Čistiace prostriedky.

Obj. 17007

15. 02. 2017

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce, IČO: 35455721

317065

Nájom pozemkov.

55,11

Zml. 492

24. 02. 2017

Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36,
817 15 Bratislava, IČO: 17335345

317066

Poplatok za školenie "Zákon o odpadoch".

20,00

-

14. 02. 2017

ArtEdu, s. r. o., Levická 33, 040 11 Košice,
IČO: 46960333

317067

Ročný poplatok za webhosting.

35,28

-

19. 02. 2017

Websupport, s. r. o., Staré grunty 12, 841 04 Bratislava,
IČO: 36421928

317068

-

-

-

-

-

317069

-

-

-

-

-

317070

-

-

-

-

-

317071

Splátka za elektrinu.

151,67

Zml. 097

15. 02. 2017

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

317072

Splátka za elektrinu.

556,96

Zml. 097

15. 02. 2017

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

317073

Poplatok az telefón.

11,82

Zml. 344

16. 02. 2017

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

317074

Poplatok za telefón.

35,24

Zml. 352

16. 02. 2017

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

317075

Palivo do motorového vozidla.

60,31

Zml. 123

20. 02. 2017

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

317076

Poplatok za telefón.

40,80

Zml. 352

20. 02. 2017

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

317077

Poplatok za telefón.

47,90

Zml. 352

20. 02. 2017

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

317078

-

-

-

-

-

317079

-

-

-

-

-

317080

-

-

-

-

-

317081

-

-

-

-

-

317082

-

-

-

-

-

317083

-

-

-

-

-

317084

-

-

-

-

-

317085

-

-

-

-

-

317086

-

-

-

-

-

317087

-

-

-

-

-

317088

Poplatok az vývoz komunálneho odpadu.

198,00

Zml. 151

27. 02. 2017

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

317089

-

-

-

-

-

317090

-

-

-

-

-

317091

-

-

-

-

-

Navigácia - faktúry za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky