November 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2012

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za november 2012
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

312488

Webadnimistrácia, EÚ projekty

180,00

Zml. 339

02. 11. 2012

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

312489

Splátka za elektrickú energiu

772,00

02. 11. 2012

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

312490

Splátka za elektrickú energiu

3 196,00

02. 11. 2012

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

312491

Hudobné vystúpenie na kult. podujatí

150,00

31. 10. 2012

OZ Náš Dom, 076 72 Vojany,
IČO: 42249155

312492

CD s dobovým mat. o Obci Vojany

150,00

02. 11. 2012

Jana Lojanová EXCEL PLUS, J. A. Komenského 1331/6, 071 01 Michalovce, IČO: 46069399

312493

Mrazené výrobky do ŠJ

103,25

06. 11. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312494

Mäso do ŠJ

82,19

05. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312495

Potraviny do ŠJ

209,64

05. 11. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312496

Mrazené výrobky do ŠJ

169,74

05. 11. 2012

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

312497

Ovocie a zelenina do ŠJ

178,45

05. 11. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312498

Poplatok za vývoz odpadu

404,32

Zml. 151

06. 11. 2012

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

312499

Rozbor vzoriek vody z DČOV

353,58

06. 11. 2012

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

312500

Kalendáre

77,84

08. 11. 2012

Jozef Smrloha - OLYMP, Madarovska 103/71, 935 87 Santovka,
IČO: 32581190

312501

Rozbor vzoriek vody z DČOV

973,30

08. 11. 2012

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

312502

Klinový remeň

24,30

08. 11. 2012

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68, 079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

312503

Poplatok za telefón

22,08

Zml. 344

08. 11. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312504

www.kaledar-zemplina.sk - poplatok

37,50

08. 11. 2012

Mgr. Zsolt Krajnyik - KZ Image, Vojany č. 144, 076 72 Vojany, IČO: 45469555

312505

Publikácia "Interné smernice"

41,99

08. 11. 2012

Verlag Dashofer vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava, IČO: 35730129

312506

Palivo do motorového vozidla

79,34

Zml. 123

08. 11. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312507

Splátka za plyn

708,00

Zml. 083

09. 11. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312508

Splátka za plyn

558,00

Zml. 083

09. 11. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312509

Splátka za plyn

1 125,00

Zml. 083

09. 11. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312510

Splátka za plyn

106,00

Zml. 083

09. 11. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312511

Splátka za plyn

1 411,00

Zml. 083

09. 11. 2012

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35815256

312512

Vodomery a príslušenstvo

74,12

12. 11. 2012

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 45916926

312513

Vývoz odpadovej vody

532,40

12. 11. 2012

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany, IČO: 40938191

312514

Potraviny do ŠJ

405,23

12. 11. 2012

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany, IČO: 33157910

312515

Mäso do ŠJ

147,89

12. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312516

Vypracovanie žiadosti o NFP

180,00

13. 11. 2012

ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty

312517

Propagácia hudobného festivalu

240,00

14. 11. 2012

LELESPRESS - Ladislav Kopasz, Hlavná 495, 076 84 Leles, IČO: 14335255

312518

Mäso do ŠJ

49,32

14. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 36205915

312519

Potraviny do ŠJ

102,78

14. 11. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312520

Hudobné vystúpenie

714,29

25. 08. 2012

Gyombér Produkciós Bt., Vágóhíd út 140, 1237 Budapest, IČO: 22364124241

312521

Hudobné vystúpenie

586,08

25. 08. 2012

KO Records, Bt., Széchényi út 44, 9744 Vasasszonyfa, IČO: 26870133218 (HU26870133)

312522

Poplatok za mobilný telefón

35,02

Zml. 352

19. 11. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312523

Právne služby

246,96

19. 11. 2012

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

312524

Poplatok za mobilný telefón

40,00

Zml. 352

21. 11. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312525

Poplatok za mobilný telefón

20,51

Zml. 352

21. 11. 2012

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270

312526

Publikácia "Materská škola a jej riadenie"

39,67

21. 11. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

312527

Palivo do motorového vozidla

74,98

Zml. 123

22. 11. 2012

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832

312528

Materiál do kosačiek

238,19

22. 11. 2012

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37, 076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

312529

Toner do tlačiarne

36,02

23. 11. 2012

Miroslav Sikora - MIMA Copy, Okružná 5/15, 076 64 Zemplínska Teplica, IČO: 40384918

312530

Vytýčenie uloženia káblov

63,60

Zml. 344

23. 11. 2012

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469

312531

Potraviny do ŠJ

166,33

26. 11. 2012

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

312532

Mäso do ŠJ

72,48

26. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 3620591

312533

Mrazené výrobky do ŠJ

349,94

26. 11. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312534

Mäso do ŠJ

46,80

26. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 3620591

312535

Potraviny do ŠJ

62,97

26. 11. 2012

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov, IČO: 44634099

312536

Ovocie a zelenina do ŠJ

229,30

26. 11. 2012

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

312537

Pracovná odev

250,00

26. 11. 2012

Terezia Mihalova ZDRAVOTNICKE POTREBY, Fábryho 21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31310559

312538

Publikácia "Dieťa a jeho svet"

39,11

26. 11. 2012

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20, 811 04 Bratislava, IČO: 35908718

312539

Mrazené výrobky do ŠJ

63,36

28. 11. 2012

NOWACO Slovakia, s. r. o., Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

312540

Mäso do ŠJ

98,02

28. 11. 2012

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce, IČO: 3620591

312541

Toner do tlačiarne

58,77

28. 11. 2012

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka, IČO: 46087303

312542

Kancelárske a čistiace potreby

292,66

21. 11. 2012

Buroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Stará Vajnorská 3/A, 831 04 Bratislava,
IČO: 35683627

312543

Vybavenie do ŠJ

412,28

30. 11. 2012

Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P. O. Box 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168

Navigácia - faktúry za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky