September 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2015

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za september 2015
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

315356

Revízia elektrických zariadení.

3 248,40

02. 09. 2015

Eectro Controls, s. r. o., Cukrovarská č. 13/24,
075 01 Trebišov, IČO: 36217379

315357

Splátka za plyn.

58,00

02. 09. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315358

Splátka za plyn.

177,00

02. 09. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315359

Splátka za plyn.

65,00

02. 09. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315360

Splátka za plyn.

87,00

02. 09. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315361

Splátka za plyn.

152,00

02. 09. 2015

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

315362

Nákupné poukážky.

406,50

04. 09. 2015

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

315363

Občerstvenie na festival.

297,92

04. 09. 2015

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

315364

Pracovná zdravotná služba.

18,10

04. 09. 2015

GHP Medical Services, s. r. o., Okružná č. 1297/52,
071 01 Michalovce, IČO: 36766542

315365

Vývoz komunálneho odpadu.

403,83

04. 09. 2015

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

315366

Palivo do motorového vozidla.

205,91

09. 09. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

315367

Vývoz odpadových vôd.

608,76

07. 09. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315368

Aktualizácia softwaru pre ŠJ.

39,24

07. 09. 2015

SOFT-GL, s. r. o., Belehradská 1, 040 13 Košice,
IČO:36182214

315369

Právne služby.

246,96

07. 09. 2015

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

315370

Poplatok za telefón.

57,01

07. 09. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315371

Stavebný materiál.

697,61

08. 09. 2015

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

315372

Vypracovanie znaleckého posudku - verejné osvetlenie.

258,68

08. 09. 2015

Dipl. Ing. Vlastimil Durkot, Wolkerova 25, 066 01 Humenné,
IČO: 17138337

315373

Dezinsekcia MŠ a ŠJ.

159,60

09. 09. 2015

MIBYT, s. r. o., Z. Fábryho 15/100, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 31712533

315374

Poplatok za telefón.

38,21

09. 09. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315375

Oprava a údržba kamerového systému.

3 147,24

11. 09. 2015

Valentín Mazur - VAMAP, Okružná 1314/21, 071 01 Michalovce,
IČO: 41502116

315376

Mäso do ŠJ.

95,48

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315377

Mäso do ŠJ.

10,49

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315378

Mrazené potraviny do ŠJ.

199,97

16. 09. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315379

Mäso do ŠJ.

128,39

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315380

Potraviny do ŠJ.

270,07

16. 09. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315381

Ovocie a zelenina do ŠJ.

379,50

16. 09. 2015

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E,
Veľké Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

315382

Mäso do ŠJ.

91,33

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315383

Mäso do ŠJ.

12,00

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315384

Potraviny do ŠJ.

146,83

16. 09. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315385

Potraviny do ŠJ.

275,69

16. 09. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315386

Mäso do ŠJ.

0,60

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315387

Mäso do ŠJ.

25,37

16. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315388

Mrazené potraviny do ŠJ.

243,18

16. 09. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315389

Aktualizácia stavebného zákona.

30,73

16. 09. 2015

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
IČO: 31348262

315390

Čistenie kanalizácie, vývoz odpadových vôd.

165,48

17. 09. 2015

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

315391

Mäso do ŠJ.

56,14

17. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315392

Mrazené potraviny do ŠJ.

106,08

17. 09. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315393

Poplatok za telefón.

49,94

17. 09. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315394

Poplatok za telefón.

40,80

12. 09. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315395

Poštové poukážky.

48,47

23. 09. 2015

Slovenská Pošta, a. s., Partizánska c. 9,
975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124

315396

Potraviny do ŠJ.

168,37

24. 09. 2015

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

315397

Mäso do ŠJ.

104,18

24. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315398

Mrazené potraviny do ŠJ.

24,04

24. 09. 2015

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

315399

Umývačka riadu.

3 451,62

28. 09. 2015

Gastrorex, s. r. o., Mlynské luhy 80, 821 05 Bratislava 2,
IČO: 35783052

315400

Mäso do ŠJ.

35,56

28. 09. 2015

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

315401

Potraviny do ŠJ.

26,20

28. 09. 2015

HEDAN PLUS, s. r. o., Varichovská 3791/73A,
075 01 Trebišov, IČO: 44634099

315402

Kancelárske a školské potreby.

342,36

28. 09. 2015

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3, 071 01 Michalovce, IČO: 32687699

315403

Náhradné diely pre rozhlas, sieťové prvky, tlač tabuliek.

126,25

18. 09. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315404

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

18,00

18. 09. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315405

Údržba webstránky, kontrola KS, projektové poradenstvo, údržba IT.

270,00

18. 09. 2015

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany, IČO: 44681721

315406

Poplatok za telefón.

18,55

18. 09. 2015

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

315407

Poplatok za telefón.

35,00

21. 09. 2015

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

315408

Vykonanie verejného obstarávania.

750,00

21. 09. 2015

Inited, s. r. o., J. Stanislava 29, 841 05 Bratislava,
IČO: 47420545

315409

Palivo do motorového vozidla.

62,25

21. 09. 2015

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

Navigácia - faktúry za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky