Rok 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Dotácie poskytnuté obcou Vojany


Prehľad dotácií poskytnutých obcou Vojany
za rok 2017
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
dotácie

Účel poskytnutia dotácie

Celková výška
dotácie

(v €, vr. DPH)

Subjekt, ktorému bola dotácia poskytnutá
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum schválenia dotácie

Súvisiace dokumenty

1/2017

Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

21. 12. 2016

-

2/2017

Verejnoprospešné účely a chod občianskeho združenia.

500,00

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

21. 12. 2016

-

3/2017

Verejnoprospešné účely.

500,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

21. 12. 2016

-

4/2017

Verejnoprospešné účely a rozvoj teklesnej kultúry.

14 000,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

21. 12. 2016

-

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky