Rok 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2014

FINANCIE A MAJETOK > Verejné obstarávania


Prehľad obstarávaní tovarov a služieb Obcou Vojany
za rok 2014
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
obstará-
vania

Popis obstarávania

Termín a spôsob pre predkladanie ponúk

Súvisiace dokumenty

Stav obstarávania

01/2014

Prieskum trhu - poskytnutie tovaru - Dodanie plávajúcej podlahy do MŠ vo Vojanoch.

11. 03. 2014
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Ukončené.

02/2014

Prieskum trhu - poskytnutie tovaru - Dodanie a montáž vchodových dverí a okien do MŠ a ŠJ vo Vojanoch.

11. 03. 2014
do 11:30 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Ukončené.

03/2014

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vojany.

21. 03. 2014
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:

Ukončené.

04/2014

Výzva na predkladanie ponúk - stavebné práce - Futbalové ihrisko a šatne v obci Vojany.

10. 03. 2014
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Súťažné podklady:

Ukončené.

05/2014

Prieskum trhu - poskytnutie tovaru - Dodanie 5 ks operačných systémov Microsoft (C) Windows (R) 7 Professional SP1.

21. 05. 2014
do 12:00 hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Zrušené pre nedostatok uchádzačov.

06/2014

Prieskum trhu - poskytnutie tovaru - Dodanie 5 ks operačných systémov Microsoft (C) Windows (R) 7 Professional SP1.

27. 06. 2014
do 12:00  hod.
poštou/osobne

Výzva:
Príloha č. 1 - cenová ponuka

Ukončené.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky