November 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2015

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za november 2015
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

15115

Uhlová brúska.

166,85

03. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Zvarex Slovakia, s. r. o., Vihorlatská 3,
071 01 Michalovce, IČO: 36212032

15116

Vodoinštalačný materiál.

55,61

02. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

15117

Štátny znak SR.

12,00

02. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

2U, s. r. o., Trnavká cesta 84, 821 02 Bratislava,
IČO: 17315786

15118

Vývoz odpadových vôd.

470,88

02. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

15119

Stavebný materiál.

437,95

10. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

15121

Vypracovanie tepelnotechnického posudku.

550,00

18. 11. 2015

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Ján Repka, Bajany č. 24, 072 54 Bajany,
IČO: 34564993

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2015:

▼                2015              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2014

2016

Júl

August

September

Október

November

December

2013

2017

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky