November 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

November 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2014

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za november 2014
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

115/2014

Stavebný zákon.

30,25

03. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Wolters Kluwer, s. r. o., Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava, IČO: 31348262

117/2014

Tanečné vystúpenie.

70,00

07. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Tanečný klub ENERGOSUN, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35558857

118/2014

Vývoz odpadových vôd a čistenie kanalizácie.

636,24

07. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

119/2014

Propagácia obce.

480,00

07. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

L-PRESS, Magdaléna Kopaszová, Hlavná 495,
076 84 Leles, IČO: 40386139

120/2014

Vybavenie kúpeľne.

210,00

04. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Peter Hunčár, Hlavná 257, 076 71 Čičarovce,
IČO: 33154007

121/2014

Kancelárske potreby.

109,25

04. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Paulina Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3,
071 01 Michalovce, IČO: 32687699

122/2014

Nerezový stôl s drezom.

502,36

26. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

GASTRO-GALAXI, s.r.o., Slovenská 16, 080 01 Prešov,
IČO: 44103930

123/2014

Kábel a pamäte.

53,64

26. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

124/2014

Predplatné Obecných novín.

135,20

26. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Inprost, s. r. o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava,
IČO: 31363091

125/2014

Občerstvenie.

171,01

26. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Bacskai, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany,
IČO: 35478080

127/2014

Vývoz odpadových vôd.

388,80

27. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

128/2014

Inštalačný a údržbársky materiál.

83,35

27. 11. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky