Máj 2012 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Máj 2012

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2012

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za máj 2012
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhotovenia objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č.  zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

38/2012

Preprava autobusom.

96,00

04. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

CZAP TRANZ - CESTNÁ DOPRAVA, P. O. Hviezdoslava 51/83, V. Kapušany, 079 01, IČO: 35027240

39/2012

Oprava traktora.

108,00

02. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Diz-El, oprava vstrekovacích čerpadiel, Barnabáš Krajnik,
Vojany č. 141, 076 72 Vojany, IČO: 33162140

40/2012

Pyrotechnika.

100,00

04. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

41/2012

Materiál na opravu traktora.

233,16

30. 04. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROMIL združenie Milada Michalková - Böszörményiová AGROMIL, Krišovská Liesková 68,
079 01 Krišovská Liesková, IČO: 33162336

42/2012

Vývoz odpadových vôd.

596,90

04. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

43/2012

Pracovná odev.

128,00

07. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

LOVŠPORT-P, s. r. o., Zelená 66,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36585793

44/2012

Montážny materiál.

132,31

03. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

45/2012

Materiál pre kabeláž.

6,00

03. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

46/2012

Oprava plynového zariadenia.

41,20

16. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Alexander Jankovič - GAZEL, P. O. Hviezdoslava 25/19,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40939243

47/2012

Publikácia pre materskú školu.

39,67

10. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Štefanovičova 20,
811 04 Bratislava, IČO: 35908718

48/2012

Oprava motorového vozidla.

359,27

24. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Autotip, s. r. o., Humenská cesta 19, 071 01 Michalovce,
IČO: 35832789

49/2012

Balkónové rastliny.

228,00

16. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

AGROPRODUKTA, a. s., Veľké kapušany 1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 31664504

50/2012

Verejné obstarávanie.

416,67

18. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

INGREAL DOMUS Veľké Kapušany, s. r. o.,
P. O. H. 56/98, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 36686956

51/2012

Stavebný materiál.

153,67

22. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

52/2012

Čistiace prostriedky.

8,82

22. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

53/2012

Náradie.

136,94

22. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

54/2012

Čistiace prostriedky.

20,80

22. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

55/2012

Batéria.

300,00

18. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

HSD, s. r. o., Železničná 1202/103, 050 01 Revúca,
IČO: 44989823

56/2012

Prečistenie kanalizácie.

337,40

13. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

57/2012

Softvér na tvorbu webstránok.

89,95

13. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

JURsat COMPUTERS - Ladislav Jurdik,
Mučeníkov 259/1, 060 01 Kežmarok, IČO: 11948124

58/2012

Oprava kosačky.

264,44

25. 05. 2012

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

DANER, s. r. o., M. R. Štefánika 19/71, 075 01 Trebišov,
IČO:36581542

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2012:

▼                2012              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2011

2013

Júl

August

September

Október

November

December

2010

2014

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky