Február 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2014

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za február 2014
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

6/2014

Vývoz odpadových vôd a prečistenie kanalizácie.

533,80

04. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

7/2014

Oprava konvektomatu.

139,98

07. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Martin Kováč - Gastrotechnika plus, Slovenská 93,
040 01 Košice 1, IČO: 33905690

8/2014

Inštalatérsky materiál.

70,62

02. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

9/2014

Vypracovanie projektovej štúdie k rekonštrukcii kultúrneho domu.

600,00

02. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Máté Simon - PROING, P. O. Hviezdoslava 56/97,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 47185058

11/2014

Vytýčenie vodovodného potrubia.

114,10

05. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

VVS, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice,
IČO: 36570460

12/2014

Vytýčenie plynovodu.

191,59

05. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

13/2014

Vytýčenie telekomunikačného vedenia.

105,60

05. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

14/2014

Toner do tlačiarne.

34,00

05. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

OneToo PLUS, s. r. o., Mostová 20, 034 01 Ružomberok,
IČO: 46677747

15/2014

Montážny materiál.

80,99

27. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

16/2014

Vývoz odpadových vôd.

461,50

03. 03. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

17/2014

USB Flash pamäte.

88,50

28. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

18/2014

Autobusová preprava.

140,40

24. 02. 2014

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Vojtech Czap TRANZ, P. O. H. 51/83,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35027240

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2014:

▼                2014              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2013

2015

Júl

August

September

Október

November

December

2012

2016

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky