Záver - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Záver

ŽIVOT V OBCI > História obce


Doslov


         
História obce sa začala písať postavením prvých obydlí pred takmer deväťsto rokmi. Jej obyvatelia prežili tatárske rabovačky i turecké nájazdy, hladomory, epidémie, ničivé požiare, záplavy a aj dve svetové vojny. Napriek tomu obec nevymrela, nevyľudnela, prežila, rozvíjala sa a rozvíja sa dodnes.
         T
u sa končí história a začína súčasnosť Vojan, tejto malej východoslovenskej dediny, kde sa čas nezastaví, kde všetko žije a všetko sa mení. Aké zmeny prinesie život a čo tieto zmeny prinesú obyvateľom obce, to záleží v najväčšej miere od nás, od toho, čo urobíme v záujme krajšieho a príjemnejšieho života, v záujme toho, aby táto dedina bola jej obyvateľom ozajstným domovom.

Marián Bračok.

Poznámky:

*1 Komíves Sándor: „Ungi református egyház megye torténete“ (História užských reformovaných obcí) strana 414.
*2 Komíves Sándor: „Ungi református egyház megye torténete“ (História užských reformovaných obcí) strana 413.
*3 Kronika obce Vojany
*4 Komíves Sándor: „Ungi református egyház megye torténete“ (História užských reformovaných obcí) strana 425.


Použitá literatúra:

1.) Kronika obce Vojany
;
2.) Komíves Sándor: „Ungi református egyház   megye torténete“ (História užských    reformovaných obcí); vydané v     Michalovciach v roku 1925
;
3.) Týždenník Szabad Újság z 16. júla 2003
;
4.) Okresné vlastivedné múzeum v Trebišove: „Národno-historické pamiatky okresu Trebišov“ vydané v roku 1976 Okresným vlastivedným múzeom v Trebišove
.


Fotografie: Marián
Bračok.

<<< Naspäť - Cirkevná história obce


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky