Školstvo - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Školstvo

ŽIVOT V OBCI


Školstvo     V obci Vojany je zriadená Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským a Cirkevná základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským.

Materská škola vo Vojanoch:

Adresa:
Materská škola vo Vojanoch
Elektrárenská č. 318
076 72 Vojany

Telefónne číslo:
056/63 95 727


e-mail:
msvojany@centrum.sk


Základná škola vo Vojanoch:


Adresa:
Cirkevná základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským
Elektrárenská č. 50
076 72 Vojany

Telefónne číslo:
0
56/63 95 225

e-mail:
czsvojany@gmail.com

Webstránka:
https://czsvojany.edupage.org

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky