Zmluvy 2015 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2015

TRANSPARENTNÁ OBEC > Zmluvy


Prehľad zmlúv uzatvorených obcou Vojany
za rok 2015
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
zmluvy

Pomenovanie zmluvy

Celková hodnota predmetu zmluvy
(v €, vr. DPH)

Zmluvná protistrana
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum: podpisu/
účinnosti/ skončenia platnosti

Súvisiace dokumenty

451
(1/2015)

Kúpna zmluva.

2 632,70

HEDAN PLUS, s. r. o.,
Varichovská 3791/73A, 075 01 Trebišov,
IČO: 44634099

09. 02. 2015
10. 02. 2015
10. 02. 2017

Príloha č. 1

452
(2/2015)

Kúpna zmluva.

2 120,00

Júlia Tóbiášová POTRAVINY-TÓBIÁŠOVÁ,
Pri kostole, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

09. 02. 2015
10. 02. 2015
10. 02. 2017

Príloha č. 1

453
(3/2015)

Kúpna zmluva.

2 636,16

Jana Drapáková - DRAPAX,
Vajanského 65, 071 01 Michalovce,
IČO: 35455721

09. 02. 2015
10. 02. 2015
10. 02. 2017

Príloha č. 1

454
(4/2015)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb.

Nie je možné určiť.

Slovak Telekom, a. s.,
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469

11. 02. 2015
12. 02. 2015
doba neurčitá

455
(5/2015)

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete.

Nie je možné určiť.

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36599361

07. 01. 2015
08. 01. 2015
doba neurčitá

456
(6/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 300,00

Futbalový klub TJ Inter Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31947743

23. 02. 2015
24. 02. 2015
31. 12. 2015

457
(7/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

15. 05. 2015
16. 05. 2015
31. 12. 2015

458
(8/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

13. 05. 2015
14. 05. 2015
31. 12. 2015

459
(9/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

13. 05. 2015
14. 05. 2015
31. 12. 2015

460
(10/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

650,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

13. 05. 2015
14. 05. 2015
31. 12. 2015

461
(11/2015)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

350,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

13. 05. 2015
14. 05. 2015
31. 12. 2015

462
(12/2015)

Zmluva o výpožičke.

Nie je možné určiť.

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

15. 05. 2015
16. 05. 2015
doba neurčitá

463
(13/2015)

Zmluva o výpožičke.

Nie je možné určiť.

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00151866

14. 05. 2015
15. 05. 2015
15. 05. 2020

464
(14/2015)

Licenčná zmluva.

129,00

Ing. Viktor Lajterčuk

26. 05. 2015
27. 05. 2015
doba neurčitá

465
(15/2015)

Zmluva o zabezpečení stravovania pre zamestnancov.

23 766,75

DOXX-Stravné lísty, s. r. o.,
Kálov 356, 010 01 Žilina,
IČO: 36391000

26. 06. 2015
27. 06. 2015
31. 12. 2016

465
(15/2015)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov.

35 075,52

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce,
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce,
IČO: 30794536

27. 05. 2015
28. 05. 2015
28. 09. 2015

466
(16/2015)

Kúpna zmluva.

671,88

WINTEX, s. r. o., Budovateľská č. 1290,
093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 31700438

26. 06. 2015
27. 06. 2015
doba neurčitá

467
(17/2015)

Zmluva o dielo.

Nie je možné určiť.

GHP Medical Services, s. r. o.,
Okružná č. 1297/52, 071 01 Michalovce,
IČO: 36766542

26. 06. 2015
27. 06. 2015
doba neurčitá

468
(18/2015)

Zmluva o dielo.

3 248,40

Electro Controls, s. r. o.,
Cukrovarská č. 13/24, 075 01 Trebišov,
IČO: 36217379

26. 06. 2015
27. 06. 2015
doba neurčitá

470
(19/2015)

Zmluva o dielo.

4 331,21

Kohut.T, s. r. o., Ruská č. 8,
076 77 Ruská,
IČO: 47667206

29. 07. 2015
30. 07. 2015
18. 08. 2015

471
(20/2015)

Zmluva o používaní SW.

738,00

Remek, s. r. o,
Nálepkova 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36535605

06. 07. 2015
07. 07. 2015
doba neurčitá

472
(21/2015)

Kúpna zmluva.

1 048,802

Ing. Ľudovít Paulina MIPA,
Stavbárov 3, 071 01 Michalovce,
IČO: 32687699

26. 06. 2015
27. 06. 2015
27. 06. 2017

339
dod. č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve č. 339.

Nie je možné určiť.

Marián Bračok STAR Computers,
Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

10. 08. 2016
11. 08. 2016
doba neurčitá

473
(22/2015)

Zmluva o reklamnej spolupráci.

500,00

SWS, s. r. o.,
Vojany č. 332, 076 72 Vojany,
IČO: 31674518

17. 08. 2015
18. 08. 2015
31. 08. 2015

474
(24/2015)

Zmluva o reklame.

100,00

MIBYT, s. r. o.,
Z. Fábryho 15/100, 079 01 Veľ. Kapušany,
IČO: 31712533

18. 08. 2015
19. 08. 2015
22. 08. 2015

475
(25/2015)

Zmluva o reklame

20,00

Marián Bračok STAR Computers,
Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

19. 08. 2015
20. 08. 2015
22. 08. 2015

476
(26/2015)

Zmluva o dielo.

139 410,70

Nowicom, s. r. o.,
076 71 Slivník 61,
IČO: 36591891

24. 08. 2015
25. 08. 2015
30. 11. 2016

477
(27/2015)

Zmluva o dielo.

1 141,67

Mistral Music Kiadó és Programiroda, Kft.,
Róna utca 120-122, 1/123, 1149 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-09-885109

03. 07. 2015
04. 07. 2015
22. 08. 2015

478
(28/2015)

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

1 440,00

Ing. Marta Nachtmannová,
Zalužice č. 358, 072 34 Zalužice,
IČO: 33889741

26. 06. 2015
27. 06. 2015
31. 03. 2016

Príloha č. 1

479
(29/2015)

Darovacia zmluva.

480,00

Agropotravinárske družstvo Malčice,
Hlavná 200, 072 06 Malčice,
IČO: 31713891

04. 08. 2015
05. 08. 2015
doba neurčitá

480
(30/2015)

Zmluva o bežnom účte.

Nie je možné určiť.

VÚB, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25,
IČO: 31320155

30. 09. 2015
01. 10. 2015
doba neurčitá

481
(31/2015)

Zmluva o poskytnutí podpory.

100 000,00

Environmentálny fond,
Martinská 49, 821 05 Bratislava,
IČO: 30796491

29. 09. 2015
30. 09. 2015
doba neurčitá

482
(32/2015)

Zmluva o dielo.

34 094,74

EUREX, s. r. o.,
Ruskovská 6, 075 01 Trebišov,
IČO: 36184063

09. 10. 2015
10. 10. 2015
30. 11. 2015

483
(33/2015)

Zmluva o nájme.

1 358,33

1.) Zlatica Kőművesová;
2.) Zlatica Vašková.

13. 10. 2015
14. 10. 2015
01. 08. 2022

488
(38/2015)

Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní marketingových aktivít.

1 080,00

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,
IČO: 35815256

24. 11. 2015
25. 11. 2015
31. 12. 2016

489
(39/2015)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

Nie je možné určiť.

NATUR-PACK, a. s.,
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava,
IČO: 35979798

27. 11. 2015
28. 11. 2015
doba neurčitá

490
(40/2015)

Zmluva o užívaní spoločného poľovného revíru.

Nie je možné určiť.

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany č. 69, 076 72 Vojany,
IČO: 35518804

14. 09. 2015
15. 09. 2015
doba neurčitá

491
(41/2015)

Zmluva o výpožičke.

Nie je možné určiť.

Futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

14. 12. 2015
15. 12. 2015
doba neurčitá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky