Zmluvy 2014 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2014

TRANSPARENTNÁ OBEC > Zmluvy


Prehľad zmlúv uzatvorených obcou Vojany
za rok 2014
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
zmluvy

Pomenovanie zmluvy

Celková hodnota predmetu zmluvy
(v €, vr. DPH)

Zmluvná protistrana
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum: podpisu/
účinnosti/ skončenia platnosti

Súvisiace dokumenty

425
(1/2014)

Zmluva o dielo.

Nie je možné určiť.

Valentím Mazur - VAMAP,
Okružná č. 1314/21, 071 01 Michalovce,
IČO: 41502116

03. 02. 2014
04. 02. 2014
doba neurčitá

426
(2/2014)

Zmluva o nájme.

Nie je možné určiť.

Zuzana Rezešová - ReBa Express,
Oborín č. 10, 076 75 Oborín,
IČO: 46346066

02. 04. 2014
03. 04. 2014
doba neurčitá

Príloha č. 3

427
(3/2014)

Zmluva o dielo.

141 346,47

Jákob - ép. Kft.,
Csonkás út 1/A, 3961 Vajdácska, Maďarsko,
IČO: 05-09-014425

13. 05. 2014
14. 05. 2014
18. 07. 2014

428
(4/2014)

Mandátna zmluva.

1 150,00

AF Tender, s. r. o.,
Čordákova 7, 040 23 Košice,
IČO: 47707780

07. 05. 2014
14. 05. 2014
doba neurčitá

429
(5/2014)

Mandátna zmluva.

3 800,00

Ing. Peter Simon

03. 07. 2014
04. 07. 2014
doba neurčitá

430
(6/2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

24. 06. 2014
25. 06. 2014
doba neurčitá

431
(7/2014)

Zmluva o dielo.

147 887,87

Stavoservis, s. r. o.,
Družstevná 195, 075 01 Plechotice,
IČO: 31682987

23. 07. 2014
24. 07. 2014
doba neurčitá

432
(8/2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

24. 06. 2014
25. 06. 2014
doba neurčitá

434
(10/2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

650,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

24. 06. 2014
25. 06. 2014
doba neurčitá

435
(11/2014)

Zmluva o dielo.

15 000,00

Telegrafia, a. s.,
Lomená 7, 040 01 Košice,
IČO: 17081386

26. 08. 2014
27. 08. 2014
30. 09. 2014

436
(12/2014)

Zmluva o dielo.

179 508,26

Eltodo osvetlenie, s. r. o.,
Rampová 5, 040 01 Košice,
IČO: 36 170 151

04. 09. 2014
05. 09. 2014
19. 11. 2014

Príloha č. 1

437
(1/2014)

Kúpna zmluva.

5 324,76

Inmedia, s. r. o.,
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen,
IČO: 36019208

25. 08. 2014
26. 08. 2014
26. 08. 2015

Príloha č. 1

438
(3/2014)

Kúpna zmluva.

5 596,92

Cimbaľák, s. r. o.,
Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov,
IČO: 36473219

25. 08. 2014
26. 08. 2014
26. 08. 2015

Príloha č. 1

439
(4/2014)

Kúpna zmluva.

6 788,76

Erika Doryová TIP-TOP,
V. Raškovce č. 38, 076 75 Veľké Raškovce,
IČO: 10795936

25. 08. 2014
26. 08. 2014
26. 08. 2015

Príloha č. 1

440
(13/2014)

Zmluva o dielo.

4 896,03

Eurogreen - Slovensko, s. r. o.,
Pri Sýpke 56, 95117 Cabaj-Čápor;
IČO: 36550141

08. 10. 2014
09. 10. 2014
30. 10. 2014

Príloha č. 1

441
(17/2014)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

350,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

24. 06. 2014
25. 06. 2014
doba neurčitá

442
(18/2014)

Kúpna zmluva.

5 293,48

Bidvest Slovakia, s. r. o., Piešťanská
č. 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 34152199

25. 08. 2014
26. 08. 2014
26. 08. 2014

Príloha č. 1

443
(19/2014)

Zmluva o výpožičke podperných bodov NN vedenia.

0,00

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36599361

15. 10. 2014
16. 10. 2014
doba neurčitá

Príloha č. 1

444
(20/2014)

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

0,00

EBA, s. r. o.,
Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava,
IČO: 31376134

06. 10. 2014
07. 10. 2014
31. 05. 2015

445
(21/2014)

Zmluva o umeleckom výkone.

1 400,00

Divadlo Thália Színház,
Timonova č. 3, 040 01 Košice,
IČO: 31297862

22. 10. 2014
23. 10. 2014
06. 11. 2014

446
(22/2014)

Zmluva o reklamnej spolupráci.

1 000,00

SWS, s. r. o.,
Vojany č. 332, 076 72 Vojany,
IČO: 31674518

03. 11. 2014
04. 11. 2014
31. 12. 2014

Príloha č. 1

450
(26/2014)

Zmluva o výpožičke.

0,00

Východoslovenská distribučná, a. s.,
Mlynská 31, 042 91 Košice,
IČO: 36599361

14. 11. 2014
15. 11. 2014
doba neurčitá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky