September 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

September 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2013

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za september 2013
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

84/2013

Tanečné vystúpenie.

70,00

01. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Tanečný klub ENERGOSUN, P. O. Hviezdoslava 16/1,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 35558857

85/2013

Programové vybavenie pre evidenciu obyvateľstva.

148,90

01. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81,
076 72 Vojany, IČO: 44681721

87/2013

Vyhotovenie geometrického plánu.

207,00

18. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz, Malý Horeš 414,
076 52 Malý Horeš, IČO: 34872728

88/2013

Oprava zabezpečovacieho zariadenia.

380,11

24. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

MÚRCASS, s. r. o., Tajovského č. 6, 040 01 Košice,
IČO: 36168688

89/2013

Školské potreby

149,40

30. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Paulína Ľudovít, Ing. - MIPA, Stavbárov 3,
071 01 Michalovce, IČO: 32687699

90/2013

Vývoz odpadových vôd a prečistenie kanalizácie.

398,40

30. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ladislav JAKUB - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

91/2013

Vybavenie kúpeľní.

357,50

30. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Peter Hunčár, Hlavná 257, 076 71 Čičarovce,
IČO: 33154007

92/2013

Stavebný a údržbársky materiál.

94,16

30. 09. 2013

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Gabriel Kovács, Vojany č. 315, 076 72 Vojany,
IČO: 40936252

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky