Apríl 2013 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Apríl 2013

TRANSPARENTNÁ OBEC > Faktúry > Rok 2013

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad faktúr prijatých Obcou Vojany
za apríl 2013
(Faktúry stiahnete kliknutím na číslo faktúry)

Číslo
faktúry

Popis fakturovaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Číslo zmluvy
a l e b o
č. objednávky

Dátum doručenia faktúry

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO

313134

Rozbor vzorie z DČOV.

333,90

02. 04. 2013

EKOLAB, s. r. o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31684165

313135

Vývoz odpadových vôd.

551,00

03. 04. 2013

Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313136

Zálohová platba za plyn.

101,00

Zml. 083

03. 04. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313137

Zálohová platba za plyn.

840,00

Zml. 083

03. 04. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313138

Zálohová platba za plyn.

333,00

Zml. 083

03. 04. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313139

Zálohová platba za plyn.

477,00

Zml. 083

03. 04. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313140

Zálohová platba za plyn.

721,00

Zml. 083

03. 04. 2013

SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26,
IČO: 35815256

313141

Náhradné diely pre opravu PC.

45,00

04. 04. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313142

Webadministrácia, EÚ projekty.

180,00

Zml. 339

04. 04. 2013

Marián Bračok STAR Computers, Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

313143

Údržba DČOV.

1 783,25

05. 04. 2013

Ján Juhász, Vojany č. 77, 076 72 Vojany, IČO: 43087825

313144

Vývoz komunálneho odpadu.

406,31

Zml. 151

05. 04. 2013

FÚRA, s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

313145

Poplatok za telefón.

42,52

Zml. 344

05. 04. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313146

Prenájom dopravných a manipulačných strojov.

821,50

09. 04. 2013

Attila Hires - STAVEBNÁ ČINNOSŤ, P. O. Hviezdoslava 25/20,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40010007

313147

Poplatok za telefón.

29,60

Zml. 344

09. 04. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313148

Toner do multifunkčnej tlačiarne.

60,08

09. 04. 2013

InPlus.co, s. r. o., Bojnická cesta 594/32, 972 17 Kanianka,
IČO: 46087303

313149

Ovocie a zelenina do ŠJ pri MŠ.

62,40

09. 04. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313150

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

51,48

09. 04. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313151

Mäso do ŠJ pri MŠ.

137,81

09. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313152

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

106,31

09. 04. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313153

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

210,20

09. 04. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313154

Mäso do ŠJ pri MŠ.

86,48

09. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313155

Potraviny do ŠJ pri MŠ.

365,89

09. 04. 2013

POTRAVINY Júlia Tóbiášová, Vojany č. 87, 076 72 Vojany,
IČO: 33157910

313156

Poplatok za právne služby.

246,96

19. 04. 2013

JUDr. Dušan Szabó, advokát, ul. Nemocničná 7, P. O. Box 29, 077 39 Kráľovský Chlmec, IČO: 31265855

313157

Cukor vanilínový.

-1,80

20. 03. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313158

Prečistenie kanalizácie.

161,30

15. 04. 2013

Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313159

Autorský poplatok za reprodukciu hudby.

33,50

16. 04. 2013

SLOVGRAM, Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava,
IČO: 17310598

313160

Poplatok za telefón.

5,69

Zml. 344

16. 04. 2013

Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava,
IČO: 35763469

313161

Poplatok za telefón.

32,99

Zml. 352

17. 04. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313162

Poplatok za telefón.

10,79

Zml. 352

17. 04. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313163

Poplatok za telefón.

35,00

Zml. 352

17. 04. 2013

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava,
IČO: 35697270

313164

Mäso do ŠJ.

111,26

15. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313165

Mrazené potraviny do ŠJ.

55,08

15. 04. 2013

FEGA FROST,  s. r. o., František Gallik, Tehelňa 675/2,
060 01 Kežmarok, IČO: 36475939

313166

Prípravok na trávnik.

53,04

22. 04. 2013

Abczahrada.sk Mari plus s. r. o., Pekná cesta 3,
831 54 Bratislava, IČO: 45990221

313167

Poplatok za požívanie software.

642,00

22. 04. 2013

Remek, s. r. o, Nálepkova 2, 949 01 Nitra,
IČO: 36535605

313168

Palivo do motorového vozidla.

66,89

Zml. 123

23. 04. 2013

SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,
IČO: 31322832

313169

Oprava bubnovej kosačky.

265,00

24. 04. 2013

DANER, s. r. o., M. R. Štefánika 19/71, 075 01 Trebišov,
IČO:36581542

313170

Knihy.

101,62

25. 04. 2013

Martinus.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 58, 036 01 Martin,
IČO: 36440531

313171

Mrazené výrobky do ŠJ.

126,19

25. 04. 2013

Bidvest Slovakia s. r. o., Piešťanská 2321/71,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 34152199

313172

Mäso do ŠJ.

64,30

25. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313173

Ovocie a zelenina do ŠJ.

228,30

25. 04. 2013

TIP TOP zdruz. podnik. DORYOVA E, Veľké Raškovce č. 38,
076 75 Veľké Raškovce, IČO: 10795936

313174

Mrazené výrobky do ŠJ.

88,78

25. 04. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313175

Potraviny do ŠJ.

55,10

25. 04. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313176

Potraviny do ŠJ.

113,02

25. 04. 2013

LABAŠ, s. r. o., Textilná 1, 040 12 Košice, IČO: 36183181

313177

Mäso do ŠJ.

17,05

25. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313178

Mäso do ŠJ.

54,48

25. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313179

Mäso do ŠJ.

86,84

25. 04. 2013

Mäso Zemplín, a. s., Užhorodská 86, 071 01 Michalovce,
IČO: 36205915

313180

Programové vybavenie na matriku.

25,09

26. 04. 2013

IVES Košice, Čsl. armády 20, 041 18 Košice,
IČO: 00162957

313181

Knihy.

158,68

29. 04. 2013

Talamon, s. r. o., Biskupa Kondého 5138/32,
929 01 Dunajská Streda, IČO: 36274968

313182

Prečistenie kanalizácie.

176,90

29. 04. 2013

Ladislav Jakub - CSACSA, Vojany 115, 076 72 Vojany,
IČO: 40938191

313183

Splátka za spotrebu elektrickej energie.

3 344,00

30. 04. 2013

VSE, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36211222

313184

Knihy.

199,71

30. 04. 2013

Shopline-webáruház, Nyrt., Ecseri út 14-16, 1097 Budapest,
IČO: HU12921360

Navigácia - faktúry za rok 2013:

▼                2013              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2012

2014

Júl

August

September

Október

November

December

2011

2015

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Objednávky OÚ

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky