Zmluvy 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Zmluvy 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Zmluvy


Prehľad zmlúv uzatvorených obcou Vojany
za rok 2016
zverejnené v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(Dokumenty stiahnete kliknutím na číslo alebo ikonu dokumentu)

Číslo
zmluvy

Pomenovanie zmluvy

Celková hodnota predmetu zmluvy
(v €, vr. DPH)

Zmluvná protistrana
(Pri právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO; pri fyzickej osobe-podnikateľovi: obchodné meno, miesto podnikania, IČO; pri fyzickej osobe: titul, meno, priezvisko)

Dátum: podpisu/
účinnosti/ skončenia platnosti

Súvisiace dokumenty

492
(1/2016)

Zmluva o dielo.

78 000,00

EUCOS SK, s. r. o.,
Kozmonautická 35, 044 14 Čaňa,
IČO: 3668702

03. 02. 2016
04. 02. 2016
01. 05. 2017

493
(2/2016)

Zmluva o dielo.

119 335,20

DAG SLOVAKIA, a. s.,
Volgogradská 9, 080 01 Prešov,
IČO: 44886021

22. 02. 2016
23. 02. 2016
31. 12. 2017

Odstúpenie od zmluvy:
Akceptácia odstúpenia:
Snímka CRZ:

151
dod. č. 2

Dodatok č. 2 k zmluve č. 151 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Nie je možné určiť.

FÚRA, s. r. o., SNP 77,
044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

29. 01. 2016
30. 01. 2016
doba neurčitá

493A
(2/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

1 500,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

25. 10. 2015
26. 10. 2015
31. 12. 2015

494A
(3/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

9 800,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

01. 02. 2016
02. 02. 2016
31. 12. 2016

151
dod. č. 3

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi.

Nie je možné určiť.

FÚRA, s. r. o., SNP 77,
044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451

08. 03. 2016
09. 03. 2016
doba neurčitá

492
(4/2016)

Nájomná zmluva.

Nie je možné určiť.

Slovenský pozemkový fond,
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava,
IČO: 17335345

01. 03. 2016
02. 03. 2016
31. 12. 2025

494
(5/2016)

Zmluva o dielo.

45 600,00

Balkar, s. r. o., Budovateľská 718/45,
094 31 Hanušovce nad Topľou,
IČO: 44441576

17. 03. 2016
18. 03. 2016
doba neurčitá

495
(4/2016)

Autorská zmluva.

Nie je možné určiť.

Slovgram, Jakubovo námestie 14,
813 48 Bratislava, IČO: 17310598

06. 04. 2016
07. 04. 2016
doba neurčitá

497
(6/2016)

Rámcová kúpna zmluva.

15 378,04

INMEDIA, s. r. o., Námestie SNP 11,
960 01 Zvolen, IČO: 36019208

20. 05. 2016
21. 05. 2016
19. 05. 2017

498
(7/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Poľovnícke združenie SRNEC Vojany,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:35578804

09. 05. 2016
10. 05. 2016
31. 12. 2016

499
(8/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Občianske združenie Lukáča Attilu,
Vojany č. 15, 076 72 Vojany,
IČO: 42406668

09. 05. 2016
10. 05. 2016
31. 12. 2016

500
(9/2016)

Kúpna zmluva.

318,60

Gabriel Kovács, Vojany č. 315,
076 72 Vojany, IČO: 40936252

20. 05. 2016
21. 05. 2016
20. 05. 2018

501
(10/2016)

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Nie je možné určiť.

NATUR-PACK, a. s.,
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava,
IČO: 35979798

30. 05. 2016
podľa b. 12.1
doba neurčitá

502
(11/2016)

Kúpna zmluva.

12 945,00

Erika Doryová, TIP-TOP,
V. Raškovce č. 38, 076 75 V. Raškovce,
IČO: 10795936

20. 05. 2016
21. 05. 2016
21. 05. 2018

503
(12/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

500,00

Csemadok - Základná organizácia,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO:177717253

24. 05. 2016
25. 05. 2016
31. 12. 2016

504
(13/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

2 500,00

TTC Vojany Tigers,
Vojany č. 144, 076 72 Vojany,
IČO: 42096791

24. 05. 2016
25. 05. 2016
31. 12. 2016

505
(14/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

8 000,00

Reformovaná kresťanská cirkev,
Vojany, 076 72 Vojany,
IČO: 31980902

09. 05. 2016
10. 05. 2016
31. 12. 2016

508
(17/2016)

Kúpna zmluva.

Nie je možné určiť.

Cimbaľák, s. r. o., Duklianska 17/A/3579,
085 01 Bardejov, IČO: 36473219

01. 09. 2016
01. 09. 2016
30. 06. 2017

509
(18/2016)

Licenčná zmluva.

380,71

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

22. 06. 2016
23. 06. 2016
doba neurčitá

510
(19/2016)

Zmluva o poskytnutí služby.

249,00

Geodeticca, s. r. o., Floriánska 19,
040 01 Košice, IČO: 36572161

22. 06. 2016
23. 06. 2016
doba neurčitá

511
(20/2016)

Kúpna zmluva.

56 400,00

MK TRAKTOR, s. r. o., Okružná 94,
071 01 Michalovce, IČO: 46887717

02. 06. 2016
03. 06. 2016
15. 08. 2016

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy:

512
(21/2016)

Kúpna zmluva.

62 940,00

MK TRAKTOR, s. r. o., Okružná 94,
071 01 Michalovce, IČO: 46887717

08. 06. 2016
09. 06. 2016
15. 08. 2016

Dodatok č. 1:

513
(22/2016)

Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2016.

720,00

Ing. Marta Nachtmannová, Zalužice č. 358, 072 34 Zalužice, IČO: 33889741

27. 07. 2016
28. 07. 2016
doba neurčitá

Príloha č. 1:

514
(23/2016)

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.

65 000,00

Environmentálny fond,
Martinská 49, 821 05 Bratislava,
IČO: 30796491

21. 07. 2016
22. 07. 2016
30. 11. 2016

Dodatok č. 1:

515
(24/2016)

Zmluva o reklame.

1 000,00

Slovenské elektrárne, a. s.,
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava,
IČO: 35829052

27. 07. 2016
01. 08. 2016
28. 08. 2016

516
(25/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

1 500,00

Košický samosprávny kraj,
Námestie maratónu mieru 1,
042 66 Košice, IČO:
35541016

03. 08. 2016
04. 08. 2016
30. 09. 2016

517
(26/2016)

Zmluva o reklamnej spolupráci.

350,00

SWS, s. r. o.,
Vojany č. 332, 076 72 Vojany,
IČO: 31674518

04. 08. 2016
05. 08. 2016
31. 08. 2016

518
(27/2016)

Zmluva o spolupráci.

120,00

Komunálna poisťovňa, a. s.,
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

22. 08. 2016
23. 08. 2016
28. 08. 2016

142
dod. č. 3

Dodatok č. 3 k zmluve č. 142.

Nie je možné určiť.

Ján Juhász, 076 72 Vojany,
IČO: 43087825

09. 05. 2016
25. 08. 2016
doba neurčitá

339
dod. č. 2

Dodatok č. 2 k zmluve č. 339.

Nie je možné určiť.

Marián Bračok STAR Computers,
Vojany č. 81, 076 72 Vojany,
IČO: 44681721

30. 08. 2016
01. 09. 2016
doba neurčitá

514
dod. č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve č. 514.

Nie je možné určiť.

Environmentálny fond,
Martinská 49, 821 05 Bratislava,
IČO: 30796491

19. 09. 2016
20. 09. 2016
30. 11. 2016

519
(28/2016)

Zmluva o umeleckom výkone.

1 225,00

Divadlo Thália Színház,
Timonova č. 3, 040 01 Košice,
IČO: 31297862

19. 10. 2016
20. 10. 2016
07. 11. 2016

520
(29/2016)

Zmluva o poskytnutí dotácie.

4 000,00

Obecný futbalový klub Vojany,
076 72 Vojany,
IČO: 31947743

25. 08. 2016
26. 08. 2016
31. 12. 2016

521
(30/2016)

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci.

0,00

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS),
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava,
IČO: 45736359

27. 10. 2016
19. 12. 2016
doba neurčitá

522
(31/2016)

Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti WEBY GROUP, s. r. o..

1 051,90

Weby Group, s. r. o., Nižovec 2a,
960 01 Zvolen, IČO: 36046884

22. 12. 2016
23. 12. 2016
doba neurčitá

Dodatok č. 1.:

522
dod. č. 1

Dodatok č. 1 k zmluve č. 522.

Nie je možné určiť.

Weby Group, s. r. o., Nižovec 2a,
960 01 Zvolen, IČO: 36046884

22. 12. 2016
23. 12. 2016
doba neurčitá

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky