Január 2016 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Január 2016

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2016

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za január 2016
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

16001

Náhradné diely na kosačky.

347,05

12. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Baloghová Agáta GLOBUS, Veľké Slemence č. 37,
076 77 Veľké Slemence, IČO: 30241359

16002

Vypracovanie projektovej dokumentácie.

4 000,00

15. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Dana Betáková, SNP 2507/6, 066 01 Humenné,
IČO:35459069

16003

Poistky do verejného osvetlenia.

17,23

15. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Cb elektro, s. r. o., Krivá č. 25, 040 01 Košice,
IČO: 36584622

16005

Vypracovanie realizačného projektu.

1 170,00

29. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Miroslav Kic, Lekárovce č. 78, 072 54 Lekárovce,
IČO: 32681291

16007

Vypracovanie žiadosti o NFP.

3 000,00

29. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ASEKO - Ing. Alena Suchá, Staničná 143, 076 15 Veľaty,
IČO: 40386228

16009

Vypracovanie projektovej dokumentácie.

3 800,00

29. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOSKOV, s. r. o., Myslina 15, 066 01 Humenné,
IČO: 46461701

16009A

Tlačivá na matriku.

29,04

29. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1,
830 05  Bratislava 35, IČO: 00735671

16010

Tonery do tlačiarne.

161,98

29. 01. 2016

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Vision Tech, s. r. o., Soľná 738/36,
972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 46411321

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2016:

▼                2016              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2015

2017

Júl

August

September

Október

November

December

2014

2018

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky