Rok 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Rok 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Elektronická úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa - rok 2017

 

Zverejnené dňa

Vec

Súbor

 
 

Voľby do Vyššieho územného celku Košice - oznámenie oficiálnej elektronickej adresy

 

21. 08. 2017

Obec Vojany týmto zverejňuje oficiálnu e-maluvú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie: ouv@centrum.sk

 

Voľba Hlavného kontrolŕa obce Vojany

 

21. 08. 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s ustanoveniami § 18 ods. (2) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vojany na 28. septembra 2017 o 18:30 hodine. Podrobnosti o náležitostiach prihlášky sú uvedené v priloženom súbore po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

11. 08. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 14. augusta 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia pre voliča

 

18. 07. 2017

Obec Vojany v súvislosti s voľbymi do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať 04. novembra 2017 od 07:00 do 22:00 hod., uverejňuje Informáciu pre voliča. Dokument je dostupný v slovenskom aj maďarskom jazyku, stiahnete si ho po kliknutí na ikonu vpravo.

SK:
HU:

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 11/2017

 

18. 07. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre Školskú jedáleň pri MŠ vo Vojanoch. Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

18. 07. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 19. júla 2017 o 08:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 10/2017

 

18. 07. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Dodávka kancelárskych potrieb pre obec Vojany. Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 9/2017

 

14. 07. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie obce Vojany - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu. Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

14. 07. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 17. júla 2017 o 10:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 8/2017

 

01. 01. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Obec Vojany - Parkoviská". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

24. 06. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva siedme zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 26. júna 2017 o 19:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Pozvánka na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

17. 05. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 18. mája 2017 o 15:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 7/2017

 

17. 05. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 6/2017

 

17. 05. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka potravinárskych a mliečnych výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch.". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

05. 05. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva štvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 9. mája 2017 o 14:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 5/2017

 

02. 05. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Dodávka pekárenských výrobkov pre Školskú jedáleň vo Vojanoch.". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

25. 04. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 16:00 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 4/2017

 

18. 04. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Čistiace prostriedky pre obec Vojany". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 3/2017

 

23. 03. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Voľba hlavného kontrolóra obce Vojany

 

17. 03. 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s § 18a, ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Vojany na 27. apríla o 18:30 hodine.
Funkcia hlavného kontrolóra je na funkčné obdobie od 01. 05. 2017 do 30. 04. 2023 a vykonáva sa v rozsahu 20% pracovného úväzku.

Podrobnosti o podmienkach účasti na voľbe hlavného kontrolóra sú uvedené v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 2/2017

 

13. 03. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

 

03. 03. 2017

Starosta obce predkladá na prerokovanie Obecnému zastupiteľstvu obce Vojany návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2017 na zmenu rozpočtu obce pre plnenie aktuálnych potrieb obce.

 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

03. 03. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 07. marca 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 

Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie ponúk 1/2017

 

15. 02. 2017

Obec Vojany Vám oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie ponúk - "Športovo-rekreačný areál - detské ihrisko Vojany". Znenie výzvy a súvisiace dokumenty zobrazíte po kliknutí na ikonu vpravo.

 

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany

 

20. 01. 2017

Starosta obce Vojany v súlade s § 13, ods. (4), písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vojany, ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2017 o 18:30 hodine v zasadacej sieni Obecného úradu vo Vojanoch. Navrhovaný program zasadnutia je dostupný v priloženom súbore.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky