Február 2017 - Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Február 2017

TRANSPARENTNÁ OBEC > Objednávky > Objednávky Obecného úradu > Rok 2017

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ


Prehľad objednávok Obecného úradu vo Vojanoch
za február 2017
(Objednávky stiahnete kliknutím na číslo objednávky)

Číslo
objed-návky

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota plnenia
vr. DPH v €

Dátum vyhot. objednávky

Meno a priezvisko osoby, kt. objednávku podpísala

Ident. č. zmluvy, ak obj. súvisí
s povinne zver. zml.

Dodávateľ:
Názov, sídlo, IČO
(prípadne aj číslo zmluvy, ak sa objednávka viaže na povinne zverejňovanú zmluvu)

17009

Elektronická príručka "Správny poriadok v praxi".

09. 02. 2017

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis,
Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín, IČO: 48291374

17010

Monitor na obecný úrad.

03. 02. 2017

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Makrofoto, s. r. o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava,
IČO: 45890714

17011

Vodoinštalačný materiál.

04. 02. 2017

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

BOLONYI, s. r. o., Kapušianske Klačany č. 200,
079 01 Veľké Kapušany, IČO: 45916926

17012

Odchyt túlavých psov.

26. 01. 2017

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o. z.,
Kúpeľná 486/1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 42407001

17013

Antivírus.

158,40

10. 02. 2017

Štefan Czinke
starosta obce

Nesúvisí.

ESET, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
IČO: 31333532

17014

17015

Navigácia - objednávky obecného úradu za rok 2017:

▼                2017              ▲

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

2016

2018

Júl

August

September

Október

November

December

2015

2019

Rýchle odkazy:

Zmluvy

Faktúry

Objednávky ŠJ

Ver. obstarávania

VZN

Zápisnice OZ

Uznesenia OZ

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky