Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Voľba Hlavného kontrolóra obce Vojany

Obecné zastupiteľstvo obce Vojany, v súlade s ustanoveniami § 18 ods. (2) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Vojany na 28. septembra 2017 o 18:30 hodine.

Podrobnosti o náležitostiach prihlášky sú uvedené v priloženom súbore po kliknutí SEM.

Obec Vojany týmto zverejňuje oficiálnu e-mailovú adresu na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie:

ouv@centrum.sk

Momenty zo života obce:

Aktuálne meteo výstrahy, počasie a predpoveď na noc a zajtra:

Aktuality z Vojan:
(text zastavíte posunutím myši na text)

Nadchádzajúce udalosti
vo Vojanoch:

(text zastavíte posunutím myši na text)

«««««»»»»»

Najbližšie:

20. september (streda)
Vývoz komunálneho odpadu


22. september (piatok)
Vývoz zmiešaných plastov a PET fliaš

24. september (nedeľa) 15:00
Futbalový zápas
8. kolo VI. ligy ObFZ Michalovce
OFK Vojany - ŠK Urbár Poruba pod Vihorlatom


«««««◊»»»»»


Úvod


Motto: "Cti si minulosť v súčasnosti a zachovaj ju pre budúcnosť!"

(Vörösmarty Mihály)

  Vojany sú obec, ktorú jej občania majú radi, keďže je ich domovom i rodiskom. Je miestom, kde sa hrávali ako deti, kde chodievali do školy, kde sa z nich stali uvedomelí dospelí ľudia. Ak chceme vytvoriť ľudskejšie prostredie pre život, musíme vidieť i poznať, čo nám odkazuje minulosť, pretože skrze ňu sa stáva súčasnosť hodnotnejšou. Iba tak sa vieme s čistou nádejou pozerať do budúcnosti.
  Patrí sa poznať históriu obce, jej pamätihodnos- ti, minulosť cirkvi, kostola, školy, farnosti i cintorína, našu kultúru, tradície, ako aj atuálne udalosti. Tak sa naučíme ctiť si a chrániť to, čo je naše, takisto iným umožniť nazrieť do toho, čo je pre nás cenné.

Štefan Czinke,
starosta obce Vojany.

"Úspech je súčet malých snáh, opakovaných deň čo deň"

Robert Collier  .

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky